Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjør nytt forsøk på å få jakte med bue i Norge

Norges Buejegerforbund har søkt staten om å få gjennomføre en prøveordning med mål om å innføre pil og bue som jaktvåpen i Norge.

Jakt med pil og bue er ikke lov i Norge. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Jakt med pil og bue er ikke lov i Norge. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

I første omgang ønsker Norges Buejegerforbund å gjennomføre en femårig prøveordning for å høste erfaringer. Søknaden er sendt Klima- og miljødepartementet.

"Grunnen til at vi søker, er at vi mener tiden er inne for at også jegere og rettighetshavere til jakt i Norge skal få samme mulighet som våre naboland og resten av Europa. Målet med prøveordningen er å høste erfaringer, slik at man vil få nødvendig grunnlag for å gjeninnføre buejakt i Norge", skriver forbundet i en pressemelding.

Søknaden er støttet av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog. Jakt med pil og bue er ikke lov i Norge, men jaktmetoden brukes i andre europeiske land som Finland og Danmark.

Kun jakt med skytevåpen

Det er viltlovens paragraf 20 som gjør jakt med pil og bue ulovlig.

"Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt", står det.

Forbundet har arbeidet for å få lov til å starte opp med buejakt i Norge gjennom flere år. I 2014 sa Klima- og miljødepartementet nei til å tillate jakt i Norge. Da hadde forbundet søkt om tillatelse til å gjennomføre et treårig prøveprosjekt med buejakt i utvalgte regioner.

Bakgrunnen for at det ble sagt nei den gang, var at departementet mente det ikke var framskaffet vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.

Annonse

Ifølge forbundet har Finland og Danmark hatt buejakt siden 1993 og 1991. De viser til en finsk rapport som viser at skadeskyting ikke er et større problem ved buejakt enn jakt med andre typer våpen.

"Human jakt og dyrevelferd vektlegges"

I Danmark skrev Miljø- og Fødevareministeriet i 2017 at "det har vært buejakt på blant annet rådyr siden 1999 og erfaringene viser at jakten er fullt ut etisk. Det skjer således ikke flere skadeskytinger ved buejakt enn ved riflejakt."

"I prøveperioden vil hensynet til human jakt og dyrevelferd vektlegges sterkt. I søknaden foreslås det at det skal kreves: Bestått jegerprøve, eget buejegerkurs med teoriprøve samt en årlig ferdighetstest i bueskyting og avstandsbedømming. Det vil også være krav til utstyr som skal brukes", skriver Buejegerforbundet i pressemeldingen.

De peker videre på at buejakt vil gi jegere muligheten til å "høste av naturen på naturens premisser". De tror antallet buejegere vil øke betraktelig ved gjeninnføring.

De argumenterer videre med at jaktformen er miljøvennlig.

Dyrevernsorganisasjonene Dyrevernalliansen og NOAH har tidligere vært sterkt imot jaktformen. Anton Krag i Dyrevernalliansen sa i 2014 til NTB at han var glad for at søknaden var blitt avslått.

– For dyrene handler dette om liv og helse. For jegerne handler det bare om å få en annerledes jaktopplevelse

Neste artikkel

Noah vil ha forbod mot laus hund i skadefellingsjakt på ulv