Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klima- og miljødepartementet gjør endringer i jaktperioden for ulv

Klima- og miljødepartementet flytter lisensfellingsperioden for ulv slik at man får bedre mulighet til å jakte ulv på snø.

Lisensfellingsperioden på ulv flyttes slik at man kan gjennomføre større deler av jakta på snø. Foto: FELIX ANDRE SKULSTAD / Mostphotos.com

Den nye jaktperioden er fra 1. desember til 31. mai, mot 1. oktober til 31. mars som jaktperioden har vært fram til nå. Endringen gjelder allerede fra i år, og håpet er at man under årets lisensperiode skal få felt hele kvoten på 18 ulv, 16 utenfor ulvesonen.

– Det er viktig å kunne bruke sporsnø for å få tatt ut kvoten som er satt. Håpet er å forebygge med tanke på beitesesongen. Håpet er at dette skal sørge for redusert tap av beitedyr og at vi får en mer effektiv lissensfelling, sier Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet.

– På den annen side er det en balanse i dette. Når vi korter inn jakta på høsten sørger det for mindre innavl i stammene. Genetiske viktige ulver fra Finland og Russland dukker oftest opp om høsten. Da har man mindre sjans for å skyte disse.

Det er tre ulv igjen på kvoten under årets jakt, etter at en hannulv ble skutt i Rendalen tidligere i mars. Håpet er at disse tre skal bli felt innen juni.

Gjelder utenfor ulvesonen

Lisensfellingsperioden gjelder i områdene utenfor ulvesonen. Der en lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper, bør ikke lisensfellingen starte før 1. januar, mener departementet.

– Med denne forlengelsen av lisensfellingsperioden om våren legger regjeringen til rette for at det skal bli lettere å ta ut ulv i forkant av beitesesongen, og på den måten redusere risikoen for at det er ulv i området når dyr slippes på beite, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemeldingen.

Annonse

Sendte jakta ut på høring

Selv om rein kan være utsatt for ulveangrep hele året, er det spesielt under kalveperioden på våren det er mest kritisk. Det påhviler derfor et ansvar på lisensjegere om at lisensfelling av ulv i tamreinområder gjennomføres i samråd med berørte reinbeitedistrikt.

Departementet sendte fellingsperioden på ulv ut på høring i fjor. De fikk mange svar, som igjen har ført til endringene som nå er på plass.

– Det var spesielt det med å jakte på snø som vi fikk veldig sterke tilbakemeldinger på i fjor, sier Hamar.

Han forteller at det har kommet en del spørsmål om hvorfor perioden settes helt til 31. mai.

– Grunnen til det er at dette er et langt land, fra kyst til innland. Vinteren kan være forskjellig og variere fra år til år. Med denne perioden tar vi høyde for at det i en del år er vinter frem til 1. juni.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er fra 1. januar til og med 15. februar. Denne perioden endres ikke.

Neste artikkel

Får skyte ulv i område hvor éi ulvetispe tok flere hundre sau og lam i 2017