Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeidstilsynet ber fjørfebønder skjerpe seg

I nesten sju av ti tilsyn hos fjørfebønder i fjor kom Arbeidstilsynet med en reaksjon.

Fjørfebønder har mye større sjanse for å utivkle kols enn sine yrkeskolleger i planteproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Fjørfebønder har mye større sjanse for å utivkle kols enn sine yrkeskolleger i planteproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Til sammen fikk 49 fjørfebønder Arbeidstilsynet på døra i fjor. Det utgjør om lag 10 prosent av alle bønder som jobber med egg og hvitt kjøtt i Norge.

I fjorårets tilsynsrunde var det særlig én ting som ble vektlagt: Kjemisk og biologisk helsefare.

«Hensikta med tilsyna var å kontrollere om det var satt i verk tilstrekkelege tiltak for å redusere risikoen for luftvegslidingar og hudplager ved arbeid med fjørfe», heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

Halvparten hadde mangler

Annonse

Om lag halvparten av bøndene de hadde tilsyn hos, hadde mangler når det kom til kartlegging og risikovurdering av støv, gass og informasjon om slik type eksponering. Omtrent halvparten hadde brudd når det gjaldt dette.

I nesten sju av ti tilsyn ble det gitt en reaksjon, i hovedsak et vedtak om pålegg. Hos tre bønder valgte Arbeidstilsynet å ilegge dem tvangsmulkt.

– Funnene viser at det fremdeles er behov for oppmerksomhet på luftveisplager i fjørfenæringa, sier seniorrådgiver Anne Marie Lund Eikrem.

Forurenset luft

Arbeidstilsynet viser til at lufta i fjørfehus ofte er forurenset av støv som kommer fra dyrene, fôret og ekskrement, og at fjørfebønder kan puste inn store mengder med støv i sitt virke.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kom i en studie fram til at 14 prosent av norske husdyrbønder har kols. Driver du med husdyr, har du også ifølge studien 30 prosent høyere sjanse for å få kols enn yrkeskollegene som driver med planteproduksjon.

Neste artikkel

Mattilsynet foreslår nye tiltak som kan koste opptil 2 millioner kroner