Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir Ap det glatte lag i ulvepolitikken: – Tannløst

Fredag hastebehandler Stortinget et forslag om å stoppe utvidelsen av ulvesonen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet raser mot Arbeiderpartiet.

Frps Jon Georg Dale og Terje Halleland står sammen med Sps Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om å oppheve utvidelsen av ulvesonen. Foto: Sp
Frps Jon Georg Dale og Terje Halleland står sammen med Sps Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om å oppheve utvidelsen av ulvesonen. Foto: Sp

Sp fremmet nylig et representantsforslag der de ba regjeringen stoppe «enhver utvidelse av ulvesonen», og da spesielt midlertidig utvidelse for den genetisk viktige Elgå-ulven.

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesona der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020», heter det i forslaget Frp og Sp er blitt enige om.

Saken hastebehandles i Stortinget på fredag.

Vil ha tydelig dato

I en felles pressemelding fra Frp og Sp, opplyser de om at Ap tirsdag denne uka var med i diskusjoner om å stille seg bak det felles forslaget, men at de onsdag ga beskjed om at de i stedet fremmer et eget forslag for Stortinget.

Det mener Frp og Sp gjør at deres opposisjonskollega Ap gir klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn «vide fullmakter til tolkning som kan brukes til å trenere lisensfelling».

– Det er ekstremt viktig at vi får et klart vedtak som ikke kan feiltolkes eller treneres av regjeringen. Vi må vedta at buffersonen skal oppheves og sette en dato. Det bør Arbeiderpartiet kunne være med på, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

I Aps forslag, gjengitt av NRK onsdag, heter det at Stortinget «omgående» ikke skal tillate at områder utenfor ulvesonen unntas fra lisensfelling. Det er spesielt ordet «omgående» Sps Sandra Borch reagerer på, da de og Frp vil ha en tydelig datofesting for når utvidelsen av ulvesonen oppheves.

Hun sier samtidig at intensjonen i Aps forslag er god, men mener at de overlater for mye av tolkningen til regjeringen.

– Høyre og Venstre har vist i regjering at de gjør alt de kan for å trenere jakt på den genetisk viktige ulven. Uten en klar beskjed fra Stortinget vil dette bare føre til flere kamper mot den urettferdige forvaltningen, sier hun.

Annonse

Nationen har forsøkt å komme i kontakt med Ap torsdag, men ikke fått svar.

– Tannløst

Også Frp retter hard skyts mot Aps valg om å ikke ta del av det felles forslaget.

– Arbeiderpartiets forslag er helt tannløst og gir regjeringen vide fullmakter til å trenere jakt i dette området. Slik kan vi ikke ha det. Arbeiderpartiet bør derfor forkaste sitt eget interne kompromiss, og stemme for vårt felles forslag, sier Jon Georg Dale.

Partikollega Terje Halleland sier at et forsøk på å utvide ulvesonen er «fullstendig uakseptabelt».

– Derfor er jeg glad for at Frp og Senterpartiet nå er enige om et forslag som gir regjeringen en direkte instruksjon om å oppheve dette, og tillate jakt i beteprioriterte områder, sier han.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier at de er bekymret for at det kan utspille seg en dramatisk situasjon i Stortinget hvis ikke opposisjonen forener krefter og gir et tydelig signal til Rotevatn om at Elgå-ulven ikke skal få særskilt håndtering under årets lisensjakt.

– Det geografiske området ligger faktisk på utsiden av ulvesonen, med andre ord i beiteprioritert område. Vi ber om at ulveforliket, som har brei oppslutning i Stortinget, følges opp og at den omtalte ulven enten flyttes eller innlemmes i lisensjakt, sier han.

– Vi er bekymret for konsekvensene i ulvepolitikken, og erfaring viser at ulv fra dette området trekker vestover og nordover og gjør skade på beitende bufe og reinsdyr, fortsetter Bartnes.

Til statskanalen sa Sveinung Rotevatn onsdag at en viktig del av rovviltforliket er at genetisk viktige ulver som Elgå-ulven skjermes.

– Hvis vi verner denne typen ulver, trenger ikke stammen være så stor, sa han.

Hvis slike ulver tas ut, må stammen i så fall være større for å unngå innavl, ifølge ham.

– Det vil være et underlig utfall, og jeg håper ikke det får flertall.

Neste artikkel

Fyrte opp mot ulvepolitikken