Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Genetisk viktig ulv oppdaget i Østfold

Sommerens ulvetelling ga interessante funn som forskerne vil følge videre. Nå ber de folk om hjelp til åtelle den norske ulvebestanden. Spesielt en ulv er de interessert i å høre mer om.

Rovdata er igjen i gang med å telle antallet ulver i Norge. De ber om tips. Illustrasjonfoto: Felix André Skulstad / Mostphotos
Rovdata er igjen i gang med å telle antallet ulver i Norge. De ber om tips. Illustrasjonfoto: Felix André Skulstad / Mostphotos

Hver vinter mellom 1. oktober og 31. mars telles ulvebestanden i Skandinavia. De viktigste metodene for å telle ulvene er sporing på snø og innsamling av urin og ekskrementer slik at det kan gjennomføres DNA-analyser.

Etter en dårlig start med lite prøver, er nå sesongens første prøver analysert. Gjennom 27 DNA-prøver har 15 ulver blitt identifisert. Selve kartleggingen kan du følge via Rovdatas ulveteller.

Tre uten revir

De fleste prøvene så langt har identifisert dyr i Kynnareviret, men også dyr fra revirene Varåa, Slettås, Letjenna og Bograngen er registrert. Tre ulver er ikke registrert tilhørende et revir, men forskerne vet hvilket revir de er født i.

Gjennom ulvetelleren har det i sommer vært mulig å følge registreringen av norsk ulv. Det ble fra mai til september registrert 62 revirer.

– Sommerstid ønsker forvaltningen løpende informasjon om ulver på vandring utenfor ulvesonen og hvorvidt noen av dem kan være såkalt genetisk viktige individer, det vil si nye immigranter eller avkom av immigranter. I denne perioden er det derfor spesielt viktig med kartlegging av ulver utenfor kjente revir og sjekke deres genetiske status, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata i en pressemelding.

Genetisk viktig ulv i Østfold

Som tidligere år var de aller fleste født i svenske revir.

Annonse

– Derimot registrerte vi en genetisk viktig ulv innenfor sonen i Rakkestad kommune, innenfor det gamle Linnekleppenreviret. Denne hannulven er født i Tiveden i Örebros län og har finskrussisk mor, utdyper Flagstad.

Han oppfordrer til ekstra oppmerksomhet på innsamling av DNA-prøver i nordre Østfold for å kartlegge hvorvidt ulven fortsatt er i området.

Og nå er det altså ny sesong for ulvetelling. Bakgrunnen er at størrelsen på bestanden forandrer seg fra år til år på grunn av utvandring, innvandring, fødsler og dødsfall.

– For ulv skjer tellingen om vinteren, fordi det er enklest å registrere og overvåke ulv på snø i Skandinavia. Når dette gjentas over år, kan man si noe om hvordan bestanden utvikler seg over tid. Sporing og innsamling av DNA-prøver om vinteren gir solide data, som er sammenlignbare mellom år, forklarer Flagstad.

Trenger hjelp

Men for å få til en god registrering, trenger Rovdata hjelp fra folket. Spor, observasjoner eller andre tegn til ulv kan meldes inn.

– Alle observasjoner av ulv kan være interessante og vi vil spesielt ha tips der det er mistanke om yngling av ulv. Alle dokumenterte ulver teller med i vinterens bestandstall, forteller Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens naturoppsyn.

Han oppfordrer alle som skal melde om observasjoner til å ta direkte kontakt med en rovviltkontakt på telefon. Det er også mulig å melde inn observasjoner i rapportsystemet for store rovdyr Skandobs på app eller internett.

Det ble i fjor vinter registrert 64–66 ulver som kun hadde tilhold i Norge, i tillegg til rundt 40 ulver som leverer i revirer på grensen mellom Norge og Sverige. Til sammen ble det påvist 104–107 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter.

Det ble i fjor født fem helnorske valpekull med ulver, i tillegg til seks kull i grenserevir. Dette er over Stortingets bestandsmål på fire-seks årlige kull, hvor grensekull regnes som 0,5 kull.

Neste artikkel

Utvidet fellingstillatelse på ulv i Kristiansand