Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Genetisk viktig ulv nærmer seg Engerdal - innskrenket fellingsområde for lisensfelling

Ulven som i november ble flyttet bort fra Elgå reinbeitedirstrikt i Engerdal nærmer seg igjen området. Samtidig avgrenses område for lisensfelling utenfor ulvesonen.

Ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

– Ulven krysset kommunegrensa til Engerdal, før den returnerte til Rendalen kommune. Den er fortsatt noen mil unna reinbeiteområdene i Engerdal, som den ble flyttet fra i fjor. Reineierne er varslet og holdes orientert av Fylkesmannen i Innlandet. Støtte til økt tilsyn med reinflokkene er et tiltak som vurderes, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Innskrenkingen av fellingsområde gjelder for felling utenfor ulvesonen i hele Engerdal kommune, samt deler av Rendalen og Trysil kommuner.

Reineier irritert

Det ble først gitt fellingstillatelse på ulven etter at denne hadde tatt tamrein i Elgå. Reineier Jon Anders Mortensson forteller til Østlendingen at han vil benytte seg av nødvergeretten dersom ulven kommer tilbake.

– Kommer ulven inn i reinflokken utløser det nødverge. Vi vil ikke nøle med å ta ut ulven når vi vet hvilke skade den vil kunne gjøre. I så fall er Miljødirektoratet ansvarlig for at nødvergen utløses, sier Mortensson.

– Vi godtar på ingen måte at ulven kommer tilbake til reindistriktet vårt. Vi advarte allerede i november mot at ulven ville komme tilbake til tross for at den ble fysisk flyttet til et område i Kongsvinger. Nå kan det virke som den er på veg hit igjen, sier reineier Jon Anders Mortensson i Svahken sitje reindistrikt.

Har skapt flere utfordringer

Den genetisk viktige ulven som i november ble flyttet fra Elgå i Engerdal til Kongsvinger har etter dette vært på vandring. Ulven førte blant attet til at lisensfellinga i Letjennareviret ble stanset en periode.

Annonse

Nå skaper den altså problemer utenfor ulvesonen.

Rendalsordfører Linda Døsen (Ap) og engerdalsordfører Line Storsnes (Samlingslista) forteller til Arbeidets Rett at de krever at ulven felles. De forteller at de kommer til å presse på hos Fylkesmannen og vil kontakte alle ledd med beslutningsmyndighet.

– Elgåulven har blitt tatt alle mulige hensyn til, og alt annet er satt til side, mener Linda Døsen til avisen.

Savner informasjon

Engerdalsordfører Stornes forteller at de savner informasjon over hvor ulven er.

– Jeg skjønner at man er redd for at ulven skal tas ut ulovlig. Men ulven har vært over store områder, og det er rart at det ikke kan deles informasjon litt tidligere. Ei uke i etterkant, for eksempel, sier Stornes.

– Vi reagerer på at vi som ordførere ikke får førstehånds informasjon. Det må være en tillit her. Tror de at vi fôrer illegale jegere med informasjon?, undrer Rendalsordfører Døsen til Arbeidets Rett.

På konstant vandring

– De siste to månedene har ikke ulven oppholdt seg mer enn noen dager på samme sted. På denne tida av året leter unge hannulver normalt etter en make. Vi utelukker ikke at ulven kan vandre videre, og vil avvente situasjonen før vi vurderer eventuelle tiltak, sier Vangen hos Miljødirektoratet.

– Ulven var heller ikke etablert i Engerdal før den ble bedøvet og flyttet, men vandret også da både lenger sør og inn i Sverige, forklarer han.

Neste artikkel

Stor nedgang i antall jervekull i år