Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gaupebestanden under Stortingets mål for sjuende år på rad

Rovdata anslår at det er 55 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er ti familiegrupper mindre enn det som er Stortingets mål for gaupa.

Gaupebestanden har gått litt ned siden i fjor, ifølge Rovdatas siste tall. Foto: Aconcagua/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Gaupebestanden har gått litt ned siden i fjor, ifølge Rovdatas siste tall. Foto: Aconcagua/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter, skriver Rovdata i en pressemelding.

Stortingets mål for gaupa er at det skal være 65 årlige familiegrupper av arten. Det er bare på Vestlandet at det ikke er noe mål at det skal finnes gaupe, og derfor er det også vanlig at det her kan skytes gauper uten at det er noen kvote i jaktperioden på vinterstid.

I vinter har Rovdata regnet seg fram til at det var 55 familiegrupper av gaupe i landet. Det er en nedgang på 2,5 familiegrupper fra forrige vinter. Ei familiegruppe består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger. Rovdata har beregnet at det var 323 gauper i landet før jakta i vinter og før nye unger blir født. Forrige år var det cirka 340 dyr.

I vinter var det kvote på 55 gauper under jakta. Det ble felt 46 gauper i områder med kvote, mens ytterligere fem ble skutt i områder med kvotefri jakt. To dyr som ble påkjørt i Trøndelag regnes også med blant dem som ble felt under jakta.

Annonse

Det var ingen jakt i de tre nordligste fylkene, og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I tillegg til et nasjonalt mål for gaupebestanden, finnes det også regionale mål. Siden det i disse områdene er færre gauper enn vedtatt, ble det heller ingen jakt her.

Det er i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder (rovviltregion 2) og i Møre og Romsdal og Trøndelag (region 6) at det er flest gauper sett i forhold til hva Stortinget har bestemt.

I Troms, Finnmark og Oppland har bestanden gått opp, mens den har fått ned i Nordland, Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus.

Gaupeforvaltningen bruker prognoser for gaupebestandens utvikling ett år fram i tid.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr og bruk av en prognosemodell, er det beregnet at det vil være cirka 59 familiegrupper i landet før jakta starter i 2020, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

Neste artikkel

Hannulv skoten i Løten