Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesmannen anbefaler at ytterligere fire ulver kan skytes

Fylkesmannen i Innlandet mener at kvoten for lisensfelling utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus bør økes med fire dyr.

Ulv. Foto: Colourbox
Ulv. Foto: Colourbox

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) skal tirsdag møtes for å diskutere om det kan skytes flere ulver på lisens utenfor ulvesonen. I forkant av møtet har Fylkesmannen i Innlandet, som er sekretariat for nemndene, kommet med sin anbefaling til økt kvote:

«Sekretariatene i region 4 og region 5 tilrår at rovviltnemndene i region 4 og region 5 anmoder Klima- og miljødepartementet om at departementet fastsetter en ny kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona på inntil 4 dyr», heter det i anbefalingen.

Annonse

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på 12 dyr. Den siste ulven på kvoten ble skutt i Stange kommune 3. januar.

Les mer bakgrunn her: Rovviltnemnder diskuterer muligheten for å skyte flere ulver under lisensjakt

Fylkesmannen skriver blant annet følgende som begrunnelse for utvidelsen av kvoten:

«Den fastsatte kvoten på 12 dyr utenfor ulvesona er fylt. Foreliggende kunnskap om bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke å etablere seg i region 4 og region 5 utenfor ulvesona, og at dette innebærer risiko for omfattende skader.»

Neste artikkel

– Systemet er bygd opp for å hindre meg i å påvirke resultatet