Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Full seier for norske arbeidstakere

LO, norsk flygerforbund og Norsk Kabinforbund har fått fullt medhold i ankesaken mot staten. – Nå må det bli en reell politisk debatt om Norge skal åpne for tredjelandsborgere, sier flygerforbundslederen.

– Dette er en svært gledelig dom, som er avgjørende viktig for både våre medlemmer og flyvende personell, og for fortsatt å kunne bevare norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Fullt medhold

1. juli 2016 innførte staten endringer i utlendingsforskriften. Begrunnelsen var at det var nødvendig for Norge å overholde sine internasjonale forpliktelser, og å endre utlendingsforskriften for at denne skulle samsvare med grenseforordningen.

LO, Norsk Flygerforbund og Norsk Kabinforbund har fått fullt medhold i ankesaken mot staten om at det ikke er motstrid mellom utlendingsforskriften og grenseforordningen i saken om å åpne for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly.

– Denne dommen viser at LO hadde helt rett i sin kritikk av regjeringen. Det var ingenting i EØS-avtalen som tilsa at man måtte åpne for ansettelse av tredjelandborgere i luftfarten, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO.

Lagmannsretten slår enstemmig fast at Schengens grenseforordning er feiltolket, og at regjeringen feilaktig har lagt til grunn at Norge var tvunget til å åpne for tredjelandsborgere på norske fly.

Annonse

Lagmannsrettens dom slår også entydig fast at det ikke var nødvendig å endre utlendingsforskriften.

– Dytter regelverket foran seg

– Her presset Norwegian regjeringen til å endre utlendingsforskriften med å true med søksmål. Så følger regjeringen på og sender forskriften på høring med den forklaring at det var i strid med Schengens grenseforordning, legger hun til.

Yngve Carlsen mener dommen er et klart eksempel på at regjeringen ikke utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen, men dytter regelverket foran seg for å gjennomføre Høyre- og FrP-politikk.

– Nå må det bli en reell politisk debatt om Norge skal åpne for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly, sier Carlsen videre.

– For våre medlemmer er dette en svært viktig dom, som sier at man feilaktig har lagt til grunn at norsk personell kan byttes ut med tredjelandsborgere, sier Elin Roverudseter i Norsk Kabinforbund.

De tre forventer nå at regjeringen endrer forskriften tilbake, i tråd med hva daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte om at dersom rettsvesenet kom frem til at det ikke er motstrid mellom grenseforordningen og utlendingsforskriften, så ville den endre forskriften.

Neste artikkel

Norge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere