Frykter ikke utradering av storbukker på Hardangervidda

Selv om det foran årets jaktsesong på Hardangervidda selges 3500 flere kort på storbukker enn det finnes dyr, frykter ikke Hardangervidda villreinutval at storbukkandelen i området blir utradert.

Norges største: Hardangervidda villreinområde er Norges største villreinområde med et samlet areal på 8130 km2. Vinterbestanden av villrein her ligger i dag på rundt 7000 dyr. Ifølge driftsplanen er målet på sikt å bygge opp villreinstammen på Hardangervidda til 12000 dyr. Foto: Villrein.no
Norges største: Hardangervidda villreinområde er Norges største villreinområde med et samlet areal på 8130 km2. Vinterbestanden av villrein her ligger i dag på rundt 7000 dyr. Ifølge driftsplanen er målet på sikt å bygge opp villreinstammen på Hardangervidda til 12000 dyr. Foto: Villrein.no
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?