Forskersamarbeid om elg og ulv i grenseland

Ulven får ofte skylda for færre elg, både i Norge og Sverige. Men hvor mye av nedgangen skyldes gråbein, og hvor mye skyldes mennesker? Det vil et nytt forskningssamarbeid finne svaret på.

Sulten: Elg er en viktig del av dietten til ulven. Her har et viltkamera fanget opp en ulv som spiser på et elgkadaver. Foto: Skandulv
Sulten: Elg er en viktig del av dietten til ulven. Her har et viltkamera fanget opp en ulv som spiser på et elgkadaver. Foto: Skandulv

– Vi ønsker blant annet å se på hva som forklarer den store nedgangen i elgbestanden – hvor mye skyldes det en bevisst avskyting for å minske beiteskader i skog, og hvor mye som skyldes oppgangen i ulvebestanden, sier Barbara Zimmermann, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet til Nationen.

Bredt anlagt

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil avsløre kva luktstoff insekta skyr