Forsker på elg og ulv

Ulven får ofte skylda for færre elg, både i Norge og Sverige. Men hvor mye av nedgangen skyldes rovdyret, og hvor mye skyldes mennesker?

Sulten: Elg er en viktig del av dietten til ulven. Her har et viltkamera fanget opp en ulv som spiser på et elgkadaver. Foto: Skandulv

– Vi ønsker blant annet å se på hva som forklarer den store nedgangen i elgbestanden – hvor mye skyldes det en bevisst avskyting for å minske beiteskader i skog, og hvor mye som skyldes oppgangen i ulvebestanden, sier Barbara Zimmermann, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet til Nationen.

Bredt anlagt

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Jervekvoten er fylt i Hedmark