Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet med på korona-jakten

En gruppe satt sammen av Lancet skal finne ut hvor koronaviruset kommer fra. Med på laget er Carlos das Neves ved Veterinærinstituttet.

Tidskriftet Lancet skal forske nærmere på covid-19, for å se om verden kunne vært bedre forberedt på pandemien. Foto: Jil Yngland / NTB
Tidskriftet Lancet skal forske nærmere på covid-19, for å se om verden kunne vært bedre forberedt på pandemien. Foto: Jil Yngland / NTB

En arbeidsgruppe fra det vitenskapelige tidsskriftet Lancet skal forske på koronaviruset. Håp er å finne ut mer om virusets oppstandelse. Blant personene i arbeidsgruppen er Carlos das Neves, som er direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet.

– Vi har til hensikt å gjennomføre en grundig og dyptpløyende undersøkelse så vel av opprinnelsen som den tidlige fasen av spredning av SARS-CoV-2, uttaler britiske dr. Peter Daszak som leder arbeidsgruppen, ifølge Veterinærinstituttets hjemmeside.

Arbeidsgruppen fra Lancet

Dr. Peter Daszak jobber som president for EcoHealth Alliance, som jobber med globale utfordringer i tillegg til dyr og menneskers helse. Dr. Daszak skal lede arbeidsgruppen fra Lancet, som er på tolv personer med ulike bakgrunn med bred ekspertise innen helse, utbruddssporing, virologi, laboratoriesikkerhet eller sykdomsøkologi.

Arbeidsgruppen er en del av Lancets større arbeid med koronaviruset. Lancet har nemlig også en covid-19-kommisjon, som dr. Jeffrey D. Sachs fra Columbia University leder.

Norges representant

Dr. Carlos das Neves fra Veterinærinstituttet her i Norge skal ha et særlig ansvar for helsedelen. Den skal omhandle helse mellom mennesker og dyr, samt miljø, også kalt én helse.

– Veterinærinstituttet har i hele sin historie aktivt støttet opp om én helse som tilnærming for å forstå fellesutfordringene som dyr, mennesker og miljø møter. Mens vi globalt bekjemper en av de største pandemiene i moderne tid, er det viktig at vi sammen kan oppsummere hva som skjedde og hvordan for å sikre at vi alle er bedre stillet i framtiden til å hindre tilsvarende hendelser, forklarer Carlos das Neves.

Dr. Carlos das Neves fra Veterinærinstituttet skal være med i arbeidsgruppen til Lancet. Foto: Eivind Røhne
Dr. Carlos das Neves fra Veterinærinstituttet skal være med i arbeidsgruppen til Lancet. Foto: Eivind Røhne

SARS og covid-19

Arbeidsgruppen skal forske på Covid-19 ved å dra en tidslinje fra slutten av SARS-utbruddet i 2003, til 30. januar 2020. Da kom WHO sin erklæring om koronaviruset som internasjonal bekymring. Deretter skal de vektlegge arbeid med forskning og analyser rundt hypoteser tilknyttet covid-19s opprinnelse.

SARS-viruset ga feber og generell sykdomsfølelse, i likhet med koronaviruset. Til motsetning var ikke SARS en pandemi, men heller en epidemi. Det vil si at den spredte seg hyppig over et større geografisk område, men ikke globalt.

Videre skal forskerne sammenligne covid-19 utbruddet med forskning fra tidligere tilsvarende internasjonale utbrudd, fra og med SARS i 2003. Alt for å finne ut om verden kunne og burde vært bedre rustet på covid-19.

– Det er av stor interesse at arbeidsgruppen søker å forstå hvordan covid-19 dukket opp og ble spredd. Hvis vi forstår hvorfor og hvordan denne pandemien startet, kan vi bidra til å forhindre den neste pandemien, sier Jeffrey D. Sachs, leder for Lancets covid-19-kommisjon.

Neste artikkel

Tine varslar at det kan bli kutt i mjølkekvotane neste år