Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår endringer i viltloven: Vil la jegere bruke kunstig lys for å jakte villsvin

Landbruks- og matdepartementet foreslår samtidig en tydeliggjøring av hva som menes med «kunstig lys».

Regjeringen sendte mandag ut på høring et forslag om å endre viltloven. Spesifikt ønsker de nå å tillate bruk av kunstig lys under villsvinjakt. Foto: Mostphotos
Regjeringen sendte mandag ut på høring et forslag om å endre viltloven. Spesifikt ønsker de nå å tillate bruk av kunstig lys under villsvinjakt. Foto: Mostphotos

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å legge til rette for en effektiv jakt slik at villsvinbestanden i Norge er så lav som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Mandag ettermiddag ble et forslag om endringer i viltloven sendt på høring. Blant forslagene er tillatelse til å bruke kunstig lys – nattoptikk og lommelykt – til jakt på villsvin.

«Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område kan følges opp», skriver regjeringen selv om forslaget.

Kunstig lys vurderes som sentralt

Samtidig trekker regjeringen fram at det med utgangspunkt i dagens rettskilder, er noe usikkerhet knyttet til hva som er «kunstig lys». Derfor ønsker de også en tydeliggjøring av begrepet.

«Hovedhensikten med dette høringsforslaget er å få på plass effektive verktøy for jakt på villsvin i den mørke delen av døgnet. Departementets forslag om å åpne for utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin vurderes som sentralt for å kunne nå regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt ut over et minst mulig område», heter det i høringsnotatet.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier at det er viktig å legge til rette for effektiv jakt, slik at villsvinbestanden i Norge holdes så lav som mulig. Foto: Henrik Heldahl
Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier at det er viktig å legge til rette for effektiv jakt, slik at villsvinbestanden i Norge holdes så lav som mulig. Foto: Henrik Heldahl

Kom nylig til Tyskland

I notatet trekkes det også fram at EU-kommisjonen mener det er viktig å redusere villsvinbestanden i europeiske land, som et ledd i å forebygge smittespredning av afrikansk svinepest. Til nå sykdommen påvist i Russland og i deler av Asia. I september ble det også for første gang påvist i Tyskland, få kilometer unna grensa til Polen.

Annonse

«Det er bred enighet blant forskningsmiljøer, svinenæring og offentlig forvaltning om at nødvendige tiltak for å redusere villsvinbestanden må på plass raskt. Rask og kraftfull handling, mens bestanden fortsatt er begrenset i antall og utbredelse, vil øke mulighetene for å redusere bestanden og begrense ytterligere spredning til nye områder», står det i høringsnotatet.

Høster erfaringer fra Sverige

Villsvin er av Artsdatabanken definert som en fremmed art med høy økologisk risiko for norsk natur. Villsvinbestanden vi finner i Norge, har vandret inn fra Sverige. I dag finner man dem i langs riksgrensen, fra Halden i sør til Åsnes i nord. Regjeringen understreker også at villsvin er observert utenfor disse områdene.

Villsvinbestanden er også mye høyere i nabolandet. I 2018 ble det anslått at den norske bestanden besto av om lag 1000 individer. I Sverige er det til sammenligning estimert til rundt 300.000 individer. I løpet av jaktåret 2018/2019, ble det felt 115.000 villsvin i Sverige.

«Erfaringer fra Sverige og andre land med store villsvinbestander, viser at villsvinene medfører høye kostnader og en overvekt av negative konsekvenser for samfunnet. Dette er knyttet til blant annet skader i landbruket, smitte av sykdommer til tamsvin og mennesker, skader på naturlige økosystemer og naturmangfold og trafikkpåkjørsler», heter det i notatet.

Norsvin-topp Olav Eik-Nes tok nylig til orde for å utrydde hele den norske villsvinbestanden. – Det er uønsket art som bidrar til store utfordringer for norsk landbruk, sa han. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Norsvin-topp Olav Eik-Nes tok nylig til orde for å utrydde hele den norske villsvinbestanden. – Det er uønsket art som bidrar til store utfordringer for norsk landbruk, sa han. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Vil utrydde hele villsvinbestanden

Nylig gikk også samvirkeorganisasjonen Norsvin ut i Nationen og ba om at Miljødirektoratets handlingsplan mot villsvin skjerpes og endres.

– Bare det siste året har trusselbildet endret seg. Vandring og utbredelsen av afrikansk svinepest går mer og mer i vestlig retning, og vi må derfor revurdere strategien i forhold til dette nye trusselbildet, sa Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin, til Nationen.

– Nå skjer det bare en forvaltning, og man tar ikke ut alle dyrene – bare de som yngler. Men det kommer stadig ungdyr over grensa. Vi ønsker nå ikke bare en forvaltning, men utrydding av alle villsvin i Norge, sa Eik-Nes, og slo fast at myndighetene skal betale for å utrydde den norske villsvinbestanden.

Neste artikkel

Beklagar feilinformasjon til Stortinget om Rema-kylling