Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår å kutte i konsernstyret og redusere rådet med en tredel

Styret i Tine har lagt fram forslag til ny eierorganisasjon.

Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen

Etter flere runder med innspill og to høringsrunder har styret i Tine landet på et forslag til ny strategi for eierorganisasjonen. Forslagene danner grunnlaget for styrets innstilling til vedtektsendringer på årsmøtet i april.

– Styret har lagt stor vekt på å lytte til de innspillene vi har fått og utvikle en framtidsretta, effektiv og samlende eierorganisasjon i tråd med Samvirkeloven, sier styreleder Marit Haugen i en melding til sine medlemmer.

Styrets forslag til endringer:

* Styrets størrelse reduseres fra 14 til 11, med 7 eiervalgte og 4 ansattevalgte styremedlemmer. Ansatte, utover de 4 ansattevalgte styremedlemmene, har ikke vedtektsfestet representasjon i råd og årsmøte i Tine SA.

Annonse

* Rådets størrelse reduseres fra 24 til 16 eiervalgte rådsmedlemmer. Rådet utgjør eierutvalget i Tine SA.

* Gitt en reduksjon av rådet til 16 eiervalgte representanter, og uten ansattevalgte representanter i råd og årsmøte, økes antall eiervalgte årsmøteutsendinger fra 110 til 125.

* Maksimalt antall medlemmer i arbeidsutvalgene i produsentlagene reduseres fra 3-5 til 3, med mulighet for opptil 5 medlemmer i en tidsbegrenset periode ved sammenslåing av produsentlag.

* Instruks for kontrollkomiteen i Tine SA forenkles i tråd med samvirkeloven.

Endelig innstilling til vedtektsendringer sendes til årsmøteutsendinger i slutten av mars.

Neste artikkel

Her er det nye og reduserte Tine-styret