Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbereder felling av ulv

Statens naturoppsyn (SNO) er i gang med å planlegge forsøk på felling av ulv på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

Foto: Statens Naturoppsyn/NTB
Foto: Statens Naturoppsyn/NTB

– Vi fikk oppdraget fra KLD sent tirsdag ettermiddag, og er nå i gang med å planlegge videre oppfølging. Avhengig av forholdene de neste dagene kan det være aktuelt å starte forsøk på felling i reviret Bograngen i Åsnes kommune med det første, sier direktør for Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad, i en pressemelding torsdag morgen.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltapparat, har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre uttak av resterende lisensfellingskvote i de norske delene av grenserevirene Rømskog og Bograngen.

Mannskaper ute allerede

Etter at Borgarting lagmannsrett åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen 11. februar, har det blitt felt åtte dyr i reviret Hornmoen, to dyr i Slettås og ett dyr i Bograngen. Dermed gjenstår det seks dyr på kvoten i Bograngen, og ti dyr på kvoten i Rømskog.

Annonse

– Vi har allerede i dag hatt folk i felt som vurderer forholdene. Snø- og sporingsforhold ser foreløpig ut til å være bedre i Bograngen enn i Rømskog. Selv om det er gode sporingsforhold krever slike oppdrag god planlegging slik at vi kan gjennomføre på en effektiv, sikker og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte innenfor oppdragets rammer, sier Kjørstad, ifølge pressemeldingen.

Ved oppdrag om ekstraordinære uttak har SNO anledning til å bruke andre virkemidler enn hva som ordinært er tillatt ved felling av vilt. Dette inkluderer blant annet bruk av helikopter og andre motorkjøretøy. Hvilke virkemidler som tas i bruk i det enkelte tilfelle vil være avhengig av forholdene og forutsetningene i de områdene oppdrag skal gjennomføres i.

Anbefaler bruk av lokale jegere

I oppdraget fra KLD står det også at SNO bør vurdere om de skal knytte til seg lokale jegere i gjennomføringen av oppdraget.

– Vi vurderer nå hvor det er forhold, hvilke virkemidler som er aktuelle og eventuelt behov for å engasjere lokale jegere eller skadefellingslag. Dette vil avhenge av forholdene og hva vi vurderer som mest effektivt. Vi vil ta kontakt med lokale jaktlag hvis dette blir aktuelt, sier Kjørstad i presseskrivet.

Neste artikkel

Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt