Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden

Undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av miljøgifter, og Miljødirektoratet advarer folk mot å spise abbor fra innsjøen.

De nye undersøkelsene har avdekket høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) i sjøbunnen flere steder, opplyser Miljødirektoratet.

Mattilsynet, som er blitt bedt om en vurdering, advarer folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva, og gjedde fra Randselva.

– Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Annonse

Prøvene ble tatt i 2018 og bekrefter tidligere funn, men viser et større omfang av forurensningen.

PFAS-er brukes blant annet i impregneringsmidler og brannskum, og blant disse stoffene er PFOS og PFOA. Får man i seg PFOS over tålegrensen, øker det risiko for forhøyet kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjonen, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt.

Tyrifjorden ligger i kommunene Ringerike, Hole, Lier og Modum i Buskerud fylke og er Norges femte største innsjø i utstrekning.

Neste artikkel

Bøndene vågar seg ikkje inn til byen fordi ferjekøen er for lang