Fokuserer ikkje på antibiotikaresistens i behandlinga av korona

At Noreg har låg førekomst av antibiotikaresistente bakteriar gjer ikkje at vi handterer koronakrisa annleis enn dei gjer i andre land.

Her blir ei kohortstove ved intensivavdelinga på OUS Ullevål sykehus gjort klar. Her er det plass til fire pasientar, og ei kohortstove kan brukast dersom fleire pasientar er smitta med same type mikroorganisme og dermed kan isolerast på same rom. Foto: Anders Bayer / OUS / NTB scanpix
Her blir ei kohortstove ved intensivavdelinga på OUS Ullevål sykehus gjort klar. Her er det plass til fire pasientar, og ei kohortstove kan brukast dersom fleire pasientar er smitta med same type mikroorganisme og dermed kan isolerast på same rom. Foto: Anders Bayer / OUS / NTB scanpix
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Rekordstor kjøttimport i fjor – her importerer vi mest fra