Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere Venstre-politikere melder seg ut i protest etter regjeringssamarbeid

Flere lokalpolitikere i Venstre varsler at de melder seg ut av partiet eller vurderer å gjøre det etter at partiet nå går inn i regjering med Høyre og Frp.

At partileder Trine Skei Grande nå tar Venstre inn i regjering med Høyre og Frp faller flere sentrale lokalpolitikere i partiet tungt for brystet. Flere vurderer å melde seg ut, og noen har allerede bestemt seg for å gjøre det. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er særlig tanken på å gå inn i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet som har blitt for vanskelig å svelge for flere av partiets sentrale lokalpolitikere.

– Jeg melder meg nå ut av Venstre. Det er en protest mot at vi går i regjering med Frp, sier gruppeleder i Målselv Venstre, Hege Gjerdrum, til NRK.

Det er spesielt innvandringspolitikken som krasjer med Gjerdrums politiske ståsted.

– Sylvi Listhaug kan jeg i hvert fall ikke leve med. Jeg kan ikke ta ansvar for hva hun gjør i en regjering, sier Gjerdum.

Varaordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad sier at hun også vurderer å melde seg ut.

Jeløya-plattformen

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. Her er noen av tiltakene de har blitt enige om.

* Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. De vil også vurdere å ytterligere heve den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

* Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Møre-feltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.

* Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.

* Senke inntektsskatten.

* Foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler – hvilket betyr mer pappapermisjon.

* Forenkle reglene for søndagshandel.

* Utvide alkoholsalg i butikker til klokken 21.

* Utvide åpningstidene i Vinmonopolets butikker, slik at de kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

* Arbeide for å nå målet om to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

* Åpne for punktbevæpning av politiet på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.

* Gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorg.

* Forby bruk av nikab og burka i barnehage og utdanningsinstitusjoner.

* Opprettholde innsats på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold, legge til rette for mer assistert retur.

* Videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger, og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter.

* Innføre dobbelt statsborgerskap

* Stramme inn familiegjenforening, blant annet gjennom å bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap.

* Utrede og endre statsborgerloven slik at hovedregel er åtte års botid for norsk statsborgerskap. Unntak for personer som er selvforsørget, botidskravet for disse settes til seks år.

* Innføre ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, har plikt til å delta på språkopplæring.

* Senke skattenivået, herunder redusere makssatsen i eiendomsskatten fra sju til fem promille, øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten og fastholde fjerningen av arveavgiften.

* Innføre flat C02-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden. Inntektene fra dette skal brukes til å redusere skatter og avgifter for berørte grupper. Dette gjelder også landbruk og fiskeri.

* Videreføre elbilfordelene ut regjeringsperioden.

* Åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025. Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften med tilsvarende sum.

* Gjennomføre styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Legge fram lovproposisjon om forbud mot pelsdyrhold med avviklingsperiode fram til årsskiftet 2024/2025.

* Etablere tilskuddsordning for kjøkken i sykehjem, og etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud.

* Gjennomføre en rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

* Opprette en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling.

* Sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.

* Fjerne dagens NRK-lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet. Det skal også vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.

* Fjerner moms på ebøker.

– Jeg har ikke meldt meg ut ennå, men jeg vil ta en vurdering på det under landsmøtets bedømmelse av året som har gått, sier Fjellstad.

– Skuffet

I Granvin kommune i Hordaland sitter ordfører Ingebjør Vinjum og er skuffet over avgjørelsen om å gå inn i regjering.

– Jeg er fortsatt skeptisk til den retningen Venstre har tatt ved å gå inn i regjeringen. Jeg mener partiet kunne oppnådd det samme i opposisjon, sier Vinjum til NRK.

Gruppeleder i Finnøy Venstre, Gro Skartveit, sier til Stavanger Aftenblad at hun vurderer sin framtid i partiet.

Annonse

– Nå vil jeg bruke litt tid. Jeg syns det er vanskelig å bruke så veldig mye tid på å forsvare det partiet gjør. Det er ingen tvil om at jeg må vurdere fremtiden min, sier hun.

Fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde, sier til Sunnmørsposten at hun er lei seg for at partiet går i regjering med Frp, men ser ikke at det er noen løsning å melde seg ut.

– Jeg vil ha problemer med å stå i en valgkamp og love ting jeg ikke føler meg sikker på blir holdt. Jeg var sikker på at vi aldri kom til å gå inn i regjering sammen med Frp, sier hun.

– Positivt

På Sørlandet og i Trondheim mottas regjeringsløsningen på en helt annen måte.

– Alt i alt er synes jeg regjeringserklæringen er bra, og at Venstre har fått gjennomslag for flere av sine kjernesaker, sier Petter N. Toldnæs til Fædrelandsvennen. Han er gruppeleder for Venstre i bystyret i Lillesand og første vara til sentralstyret

I Trondheim var Venstres kommunalråd Erling Moe motstander av å gå inn i regjeringen, men velger å se positivt på beslutningen.

– Det er ikke overraskende at Venstre nå sier ja. Da Trine i desember fikk fullmakt til å starte forhandlingene, var mye allerede klart. Jeg har som kjent vært imot et slikt samarbeid, men nå er det historie. Nå skal Venstre inn i regjering, og da håper og tror jeg at vi går inn fordi grunnlaget for samarbeid er godt, sier Moe.

(©NTB)

Neste artikkel

Pelsdyralslaget: – Vil føre til mange konkursar