Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere tilfeller av harepest påvist i Sør-Norge

Harepest er påvist hos flere harer i Oppland, Hedmark og Østfold. Sykdommen kan smitte mennesker, og folk oppfordres til å følge smitterådene.

Harepest kan smitte fra flere gangere, i tillegg til haren. Foto: Sten-Ake Stenberg/Mostphotos
Harepest kan smitte fra flere gangere, i tillegg til haren. Foto: Sten-Ake Stenberg/Mostphotos

– I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet.

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr – spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge.

Hos haren ser man at de beveger seg tregere enn normalt, men at de kan virke friske.

Mennesker og hunder

Både mennesker og hunder kan bli smittet, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker. For mennesker er den viktigste smittekilden lokale drikkevannskilder – brønnvann som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere.

Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Vanligvis er det snakk om influensalignende symptomer, og harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Annonse

Feber og lite matlyst

Madslien oppfordrer kjæledyreiere til å forsøke å unngå å la kjæledyrene spise eller snuse på døde smågnagere og/eller hare. Kjæledyr og husdyr regnes ellers som relativt lite mottakelige, men hunder som smittes, blir vanligvis ikke alvorlig syke.

– Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager. Imidlertid blir de vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er gode tips for å forebygge smitte å holde brønner tette, samt å koke vann dersom det er misstanke om smitte. Avføring fra gnagere skal ikke feies bort med en kost, men vaskes bort med noe fuktig som for eksempel en klut med såpe.

Vær obs under jakt

Også under harejakta utgjør smitten en fare. Hareslakt med smitte utgjør en stor fare for jegeren og familie.

– Alle harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los), må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, avslutter Madslien.

I lemmenår bør man ikke drikke vann fra elver eller bekker, men i år er det ikke noe stort år for lemmen.

Neste artikkel

Tvil om at Mattilsynet er til å stole på i klagesaker