Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere sau tatt av rovvilt

Tap til ulv var i fjor på det laveste siden 2008. Desidert flest sau og lam ble påvist tatt av jerv.

Jerv var det rovdyret som tok flest sau og lam i fjor. Foto: Mostphotos
Jerv var det rovdyret som tok flest sau og lam i fjor. Foto: Mostphotos

Miljødirektoratet slapp mandag en oversikt over hvor mange sau og lam som ble registrert tatt av rovdyr i fjor.

Antallet sau og lam erstattet som tapt til rovvilt var 16.864. Til sammenligning var antallet 14.773 i 2020.

– Vi ser at tiltak som å skille rovdyr og beitedyr i tid og rom har bidratt til lavere tapstall over tid. Det er imidlertid krevende å nå Stortingets mål om å redusere tapene til rovvilt samtidig som vi skal nå bestandsmålene for rovvilt, da en stor del av skadene skjer ved uforutsette skadesituasjoner i enkelte områder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

44 millioner i erstatning

Bønder kan søke Statsforvalteren om erstatning dersom det er mistanke om at jerv, gaupe, ulv, bjørn eller kongeørn har tatt sau og lam.

Det ble i 2021 utbetalt rett under 44 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Det er en oppgang på nesten 6,5 millioner kroner fra året før. Antallet søkere økte også fra 1004 til 1082.

Jerv og gaupe er fortsatt blant dem som tar flest sau og lam, med henholdsvis 7154 og 4087 sau og lam erstattet.

Ifølge statistikken tok alt rovvilt foruten ulv flere sau og lam i fjor enn i 2020.

Innlandet mister flest beitedyr

Desidert flest beitedyr ble tatt i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

– Det har vært en økning i skader i Innlandet, men nedgang i Nordland og Trøndelag sammenlignet med fjorårets rekordlave erstatningsår, sier Hambro.

Innlandet har flest tapt sau og lam med 5470 erstattet. Ifølge Miljødirektoratet er det en større økning i tap til jerv relatert til Lesja, Skjåk og Nord-Fron kommune. Det har samtidig vært færre tap til ulv i fylket.

– I disse områdene har vi pågående oppdrag om ekstraordinære uttak av jerv for å forsøke å redusere skader i kommende beitesesong. Dette er i områder som er prioritert til jerv og hvor tiltak som tidlig sanking også vil kunne bidra til reduksjon i tapene, sier Hambro.

I Trøndelag er det på den annen side færre tap til bjørn og jerv, men noe økning i gaupe- og kongeørnskader. I Nordland har skader fra bjørn hatt en økning, mens det for jerv og gaupe har gått ned.

Færre tatt av ulv

Antallet sau og lam påvist tatt av ulv er på det laveste siden 2008. I fjor ble det erstattet 879 sau for tap til ulv. Det ble dermed den rovviltarten som tok færrest sau i fjor, ifølge Miljødirektoratet.

– Lisensfelling av ulv er svært effektiv, og nesten alle ulver påvist utenfor ulvesonen har blitt felt av lokale jegere eller Statens naturoppsyn de siste vintrene. På barmark i beitesesongen er det derimot vanskeligere å felle ulv, så det kan oppstå omfattende skadesituasjoner fra enkeltdyr som vandrer utenfor ulvesonen. Det var færre slike tilfeller i 2021, sier Hambro.

Neste artikkel

Ulv i Norge over bestandsmålet