Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere rådyr angrepet og drept av hunder – innfører båndtvang

Kraftig snøfall flere steder i landet har ført til angrep fra hund mot rådyr. Nå innfører flere kommuner båndtvang.

Dette rådyret måtte avlives etter å ha blitt angrepet av en hund. Man kan tydelig se hvor hunden har bitt rådyret i bakenden. Birkenes kommune har ikke innført båndtvang, men vurderer det. Foto: Leif Olaf Nyhaven/Birkenes kommune
Dette rådyret måtte avlives etter å ha blitt angrepet av en hund. Man kan tydelig se hvor hunden har bitt rådyret i bakenden. Birkenes kommune har ikke innført båndtvang, men vurderer det. Foto: Leif Olaf Nyhaven/Birkenes kommune

Mye snø og minusgrader gjør at rådyrene trekker mot befolkede områder for å finne mat. Det øker faren for påkjørsler, men også faren for at løse hunder jager rådyret.

Hjortedyr er mer utsatt om vinteren på grunn av vanskeligheten for å finne mat og trenger mer energi når det er mye snø å bevege seg i.

– Det tapper dyret for energi. Dersom det da blir jaget kan utfallet bli fatalt. Det er en vanskelig situasjon spesielt hjortevilt er i. Dette er bakgrunnen for at det innføres båndtvang, forteller Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening.

Kan sette inn ekstraordinær båndtvang

Den ordinære båndtvangen er mellom 1. april og 20. august, men kommunen har mulighet til å sette inn ekstraordinær båndtvang dersom de ser det som nødvendig. Så langt har åtte kommuner innført båndtvang, mens flere kommuner vurderer å gjøre det, blant andre Nesodden og Drammen. Mange kommuner har holdt seg til å be innbyggerne bruke bånd.

Mange vil nok tenke at deres hund ikke gjør noe slikt, men det vet man ikke før man er i situasjonen, forteller Moseng.

– Det er mange jakthunder som vil jakte på dyrene. Men så er det også en del andre som har instinkter som gjør at de vil løpe etter dyret. Dyr er dyr, og selv om man har god kontroll på hunden, kan det oppstå situasjoner som er uheldige.

Hun ber derfor om at alle overholder båndtvangen, samtidig som de finner alternative måter å få mosjonert hunden.

Fakta

Disse kommunen har innført ekstraordinært båndtvang

Nome - Telemark

Lunner - Oppland

Hole - Buskerud

Gran - Oppland

Ringeriket - Buskerud

Sør-Aurdal - Oppland

Larvik (nord for E18) - Vestfold

Oslo (utenfor ring 3)

Kilde: Norsk Kennel Klub (Oversikten er fra 14.02)

Har båndtvang-kart

Norsk Kennel Klub har et oppdatert kart som hele tiden viser hvor det er båndtvang. Kjetil Vataker Johansen, medierådgiver i organisasjonen, forteller at tjenesten som skal gjøre det enklere for hundeeiere å følge lovverket.

– I sommerperioden er det jo båndtvang i alle kommunen, mens utenfor denne perioden er det opp til hver kommune. Spesielt når ekstraordinær båndtvang kan komme over natta, og dette tenker vi det er viktig at blir respektert. Man risikerer å gå tur fra en kommune som ikke har båndtvang til en kommune som har det.

– Begynner som en lek

Leif Olaf Nyhaven, fallviltarbeidere i Birkenes kommune, måtte selv dra ut for å avlive er rådyr som var angrepet av hund.

– Det var så vidt det beveget seg. Det begynner som en lek for hunden, men så utarter det seg til at den får jaktinstinkter. Hadde det vært en hund som er vant til å ta livet av dyr hadde den gått i halsen på det.

Annonse

I Birkenes har de ikke innført båndtvang, men de oppfordrer sterkt til å bruke bånd. Nyhaven forteller at det er hunder som får gå løs, men som vanligvis ikke driver med jakt, som plutselig kan finne på å angripe rådyr.

– Får de sjansen når de er alene angriper det. Det verste er at flere hunder gjør det flere ganger når de først har begynt med det.

Båndtvang i Oslo og Nome

Oslo er blant kommunen som har innført båndtvang.

– På grunn av store snømengder er det nå vanskelig for både elg og rådyr å ta seg fram i terrenget og å skaffe seg nok mat, og de er sårbare for å bli jaget av løse hunder. Oslo kommune har derfor funnet det nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder, skriver de på sine hjemmesider.

Blant andre som har satt inn ekstraordinært båndtvang er Nome kommune i Telemark.

– Slik vil en sikre at alle hundeeiere tar ansvar og holder hundene forsvarlig inngjerdet eller i bånd, skriver kommunen på sine sider.

Fakta

Om sikring av hunder i loven

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a)blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b)er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b)i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c)på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d)i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

e)i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller

f)under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

– Tendenser til overdrivelse

Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer på at det blir innført båndtvang flere stedet. De mener det ikke er noe som tilsier at båndtvang skal være nødvendig.

– Det må i så fall være avgrenset til særskilte områder som er kritiske for viltet. Det vil si at det vanskelig kan forsvares som generelt forbud i store områder som gjelder hele kommuner. Det er et strengt regelverk i hundeloven for å kunne innføre ekstraordinær båndtvang, skriver kommunikasjonsrådgiver i forbundet, Håvard Skjerstad Andersen i en mail til Nationen.

I fjor var det mye snø sent på vinteren, og Skjerstad Andersen mener forholdene i fjor ga mer grunnlag for å innføre båndtvang.

– Vi ser ikke at årets vinter er sammenlignbar med det vi så i fjor, selv om det lokalt kan være områder der vilkårene er oppfylt. NJFF ønsker selvsagt å verne dyrelivet når det er behov for det, men det er også slik at ville dyr i norsk natur er tilpasset alle årstidene. Vi synes det er tendenser til overdrivelse og ser ikke lovgrunnlaget når en del kommuner nå innfører ekstraordinær båndtvang i hele kommunen.

Norsk Kennel Klub er delvis enig med Jeger- og Fiskerforbundet.

– Men det er litt viktig å skille. Når det er mye snø og kaldt vær er det greit. Da ligger det en god grunn bak. Men ser man bort fra det mener vi enkelte kommuner er for ivrige. Fra vår side er det hundevelferden som er viktig, og hunden har sine behov, sier Vataker Johansen.

Neste artikkel

Lokalt jegerforbund tilbyr å søke jordene før slåtten – vil unngå dyredød