Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere finske ulver kan komme til Norge

Ulvebestanden i Finland vokser og flere ulver etablerer seg vest i landet. Ifølge Rovdata kan det påvirke ulvene i Skandinavia som lider av innavl.

Fra en prognosemodell i Finland forventes det fortsatt vekst i den finske bestanden, som kan bety flere immigranter av ulv til Skandinavia, opplyser Rovdata. Foto: Shutterstock/NTB
Fra en prognosemodell i Finland forventes det fortsatt vekst i den finske bestanden, som kan bety flere immigranter av ulv til Skandinavia, opplyser Rovdata. Foto: Shutterstock/NTB

I en pressemelding skriver Rovdata at de stadig etablerer et tettere samarbeid med finske viltforskere og forvaltningspersonell om overvåkingen av ulv.

Sist vinter ble det registrert til sammen 57 flokker og revirmarkerende par i vårt naboland i øst. Det er en økning på 16 prosent i antall flokker og 23 prosent i antall par bare siden i fjor, ifølge Rovdata, som leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Bestandsstørrelsen ved starten av årets registreringsperioden (1. november i Finland) ble anslått til 309–393 ulver, som er nesten 50 prosent høyere enn den anslåtte bestandsstørrelsen i 2017 (213-273), da bestanden begynte å vokse.

– Overvåkingen i Finland viser at ulvebestanden i landet er i vekst. Fordelingen av ulv i landet er også endret. Mens det tidligere var et høyere antall ulverevir i øst, nær grensen mot Russland, finner vi nå en større andel av bestanden i vestlige deler av Finland, forklarer seniorforsker i Rovdata, Øystein Flagstad, i pressemeldingen.

Annonse

– 14 immigranter fra øst til Skandinavia

Rovdata opplyser videre at det sist vinter ble registrert 8–10 familiegrupper i den nordvestlige delen av ulvens utbredelsesområde i Finland. Den nærmeste familiegruppen ble registrert i underkant av 200 km fra riksgrensen mellom Sverige og Finland.

Bestandsveksten i Finland kan påvirke den innavlede skandinaviske ulvebestanden, skriver Rovdata, og påpeker at det med jevne og ujevne mellomrom kommer immigranter inn i Nord-Skandinavia. Kun et fåtall av disse tar seg hele veien ned til den reproduserende delen av bestanden i sør.

– Data på antall immigranter til Skandinavia de siste 10 årene kan tyde på at veksten i Finland har stor betydning for hvor mange ulver som vandrer inn til Sverige og Norge. De siste fem årene (2016–2020) har hele 14 immigranter fra øst blitt registrert i Skandinavia, mot bare fire i den foregående femårsperioden (2011–2015) da bestanden i Finland var lavere, sier Flagstad ifølge pressemeldingen.

Neste artikkel

Ulv skutt i Flå