Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere bjørner registrert i Norge

Antall registrerte bjørner i Norge ligger under bestandsmålet.

Kjønnsfordelingen mellom bjørner i Norge jevner seg ut, ifølge nye tall fra Rovdata. Foto: Per Harald Olsen (CC BY 2.0)
Kjønnsfordelingen mellom bjørner i Norge jevner seg ut, ifølge nye tall fra Rovdata. Foto: Per Harald Olsen (CC BY 2.0)

Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert ti prosent flere bjørner i Norge, sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner, skriver Rovdata i en pressemelding onsdag.

I fjor ble det registrert til sammen 138 ulike brunbjørner. Det var 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner, viser en rapport fra NIBIO Svanhovd og Rovdata.

Det gir en oppgang på 13 individer (10 prosent), sammenlignet med 125 registrerte individer i 2017.

– Mens andelen hannbjørner har gått jevnt nedover siden starten av den landsomfattende overvåkingen i 2009, ser vi at andelen hunnbjørner har økt jevnt i samme periode, og det nærmer seg nå en jevn kjønnsfordeling. Økningen i antall registrerte hunnbjørner har skjedd i grenseområdene mot våre naboland. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Under lisensjakta på bjørn i fjor høst ble det skutt én bjørn. Åtte bjørner ble felt på skadefelling. Overvåkingen av bjørner er avhengig av at turgåere og andre som ferdes i naturen sender inn møkk og annet som kan brukes til å DNA-teste dyra. Også mannskap fra Statens naturoppsyn spiller en viktig rolle i innleveringen av prøver.

Annonse

Til sammen ble det i fjor analysert 984 innleverte prøver, hvorav 720 ekskrementprøver og 252 hårprøver, i tillegg til 12 vevsprøver fra døde dyr. 521 prøver viste seg å være DNA fra brunbjørn.

– Som tidligere år er bjørnebestanden konsentrert i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, og det ble påvist flest bjørner i fylkene Finnmark, Hedmark og Trøndelag, sier Kindberg.

Ut fra antall påviste hunnbjørner blir det beregnet hvor mange bjørnekull som er født inn i bestanden.

Beregningene fra Rovdata viser at det ble født åtte bjørnekull (7,7) i landet i 2018. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige bjørnekull. Det er likevel en oppgang på ett kull fra i 2017. Dette bestandsmålet for bjørn er aldri innfridd etter at tallet på 13 ynglinger ble fastsatt i 2011.

De fleste rovviltregionene i landet var under det regionale bestandsmålet i 2018, bortsett fra rovviltregion 5 (Hedmark) som i fjor og året før var over bestandsmålet.

I tillegg til Hedmark, er det tre andre rovviltregioner som har noe bestandsmål for bjørn: Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag), Region 7 (Nordland) og Region 8 (Troms og Finnmark).

Neste artikkel

Bondelaget ber statsministeren sørge for at bjørn i Bardu blir felt