Fjernvarmeanlegg dropper norsk flis til fordel for svensk

Fjernvarmeanlegget i Stjørdal har begynt å bruke svensk flis. Det får lokale skogeierlag til å fortvile.

Varme fra Sverige: Fjernvarmeanlegget i Stjørdal har fått fraktet stammevedflis fra Sverige siden i høst. Tidligere ble flis levert lokalt, men lavere pris i Sverige gjorde sitt til at lokalt virke ble droppet. Begge foto: Håvard Zeiner

Statkraft Varme

Statkraft Varme drifter fjernvarmeanlegget til Stjørdal Fjernvarme AS, som har konsesjon for å levere fjernvarme i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.

Eierandel: 85 %

Produksjon 2016: 23 GWh

Effekt: 26,6 MW

Anlegget består av en varmesentral på Lillemoen med to biokjeler, røykgass-kondensering og to oljekjeler.

Fjernvarmenett gjennom Stjørdal sentrum er om lag 12 kilometer langt. Stjørdal kommune og Forsvaret er de største kundene.

Stjørdal Fjernvarme AS er eid 85 prosent av Statkraft Varme AS og 15 prosent av Stjørdal kommune.

Fjernvarme og flis fra skogen

Andelen bioenergi brukt i fjernvarme har økt fra 18,3 prosent i 2010 til 21,5 prosent i fjor.

Den tilsvarende andelen for gjenvunnet varme, som oppnås ved eksempelvis avfallsbrenning, har økt fra 38 til 50,4 prosent i sammen periode.

I 2009 ble det innført en ordning som ga tilskudd til uttak av skogsvirke fra skog og kulturlandskap, når dette virket brukes til energiproduksjon.

Dette offentlig tilskuddet skulle bidra til å lage energiflis av grot (hogstavfall som blir igjen i skogen etter avvirkning).

Ordningen skulle bidra til å stimulere sysselsettingen i skognæringen.

Støtten førte til betydelig mer uttak av skogsflis. Mens produksjonen var på 60 000 løskubikkmeter skogsflis før 2009, var det på rundt 880 000

løskubikkmeter i 2012.

Ordningen ble avviklet i 2014.

Hoveddelen av varmen fra fjernvarmeanlegg kommer i dag fra forbrenning av avfall.

Flis, bark og tre utgjorde om lag 2,1 TWh av totalt 7,42 TWh fjernvarme i 2016.

Kilde: Landbruksdirektoratet, Nibio, Norsk fjernvarme

I flere år har de leverte flis til fjernvarmeanlegget i Stjørdal. Men i fjor høst var det slutt. Svensk flis er nemlig billigere.

– Helt tullete

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale