Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Finnmark bør varsle søksmål mot staten, mener Ap-topp i fylket

Gruppelederen i Finnmark Arbeiderparti, Remi Strand, mener fylkeskommunen må varsle staten om et mulig søksmål for å få opphevet sammenslåingen med Troms.

KrF holder fast på støtten til regjeringspartiene. Dermed blir Senterpartiets forslag om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og oppløse storfylket Viken ikke vedtatt i Stortinget torsdag.

Kampen er likevel ikke over, mener Strand. Han viser til at en juridisk utredning som konkluderer med at Finnmark fylkeskommune «har gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om å slå sammen Troms og Finnmark er ugyldig».

Annonse

– Etter min mening bør prosessvarsel sendes staten. Stortinget bør etter min mening ikke treffe denne typen fundamentale tvangsvedtak mot befolkningen i Finnmark og Troms når vedtaket er befengt med ulovligheter, sier Strand til NTB.

Saken skal behandles av Finnmark fylkesting 12. og 13. desember.

Et prosessvarsel er et varsel om at man vurderer å bringe en sak inn for domstolsbehandling og gir motparten adgang til å redegjøre for sitt syn før man tar en beslutning.

©NTB

Neste artikkel

«Det er fortsatt mange som gruer seg til at Mattilsynet kommer på besøk»