Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk ikke fylt kvoten under gaupejakta

73 gauper døde under årets gaupejakt. Den totalte kvoten var på 83 dyr.

Det ble felt 64 gauper av jegere under årets kvotejakt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det ble felt 64 gauper av jegere under årets kvotejakt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

64 gauper ble skutt av jegere, syv ble påkjørt og to ble felt under skadefelling. Det var fasit da gaupejakta ble avsluttet 31. mars.

Jakta starte 1. februar, og kvoten var på 83 dyr. Grunnen til at ikke hele kvoten ble fylt var at jakta ble i flere områder fordi hunndyrkvoten hadde blitt fylt opp.

Fakta

Antall døde gauper per område (kvote i parantes)

Vest-Norge 2 (0)

Sør-Norge 25 (32)

Oppland 7 (8)

Oslo, Akershus og Østfold 0 (0)

Hedmark 0 (0)

Midt-Norge 26 (30)

Norland 7 (7)

Troms og Finnmark 6 (6)

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe og det var åpent for kvotefri jakt i hele regionen. Det var også åpnet for kvotefri jakt i deler av i region 2- Sør-Norge, og deler av region 6 Midt-Norge. Begge dyrene skutt i region 1 og to av dyrene som er felt i region 2 var i områder med kvotefri jakt.

Annonse

– Kvotejakt på gaupe er et virkemiddel for å regulere gaupebestanden i tråd med det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, som er 65 familiegrupper. Jakta har vært effektiv, og ved sluttdatoen var jakta allerede stanset i store deler av landet unntatt i områdene som har kvotefri jakt, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

I 2020 ble det rapportert 66,5 familiegrupper i Norge. For første gang på åtte år er bestanden av gaupe over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper.

Det har spesielt vært en økning i de to nordligste rovviltregionene i 2020. På bakgrunn av dette åpnet Miljødirektoratet opp for jakt i de to nordligste fylkene for første gang siden 2017.

Neste artikkel

Gaupebestanden øker i Norge og Sverige