Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk heder under jubileet til By- og Bygdelagsforbundet

Sist helg feiret By- og bygdelagsforbundet 80 år. Fem representanter for bygdelagene fikk samtidig sitt æresmedlemskap.

Forbundsleder Frank Erling Celius, Rolf Urke fra Narvik-klubben, Kjell Myhren fra Solørlaget, Sigbjørn Hesbøl fra Vingerlaget og Grete Eidem fra Solørlaget mottok æresmedlemskap på 80-årsjubileet. Rigmor Eidem fra Nordlændingernes Forening fikk også æresmedlemskap, men er ikke med på bildet. Foto: Jacob Noodt / Eventograf.no

– Vi satser på å holde tempoet høyt fram til 100- årsjubileet, men i år tar vi en liten pust i bakken og markerer at vi har vært aktive i Oslo i 80 år, sier forbundsleder Frank Erling Celius i en pressemelding.

Han var en av dem som lørdag 2. mars fikk sitt æresmedlemskap i By- og bygdelagsforbundet (BBF) etter 18 år som leder.

Fakta

By- og bygdelagsforbundet (BFF)

Ble stiftet 28. februar 1939 og har forbundskontor i Benneches gate 4 på Bislett.

Har 2500 medlemmer fordelt på 19 ulike aktive lag.

Blant de mest aktive er Finnmarkslaget i Oslo, Østerdølenes lag i Oslo, Nord-Norgelaget Romerike, Nordlændingernes forening og Trønderlaget i Oslo.

Mange innflyttere

– Oslo hadde ikke vært den samme byen uten alle innflytterne fra hele Distrikts-Norge, sier Celius.

Alle lagene i bygdebevegelsen har bidratt med kultur og tradisjon i byen, mener forbundslederen. Han forteller at disse bidragene har vært av meget stor betydning for den enkelte tilflytters fritid, trivsel og familieliv.

– Det er all grunn til å være stolt av den innsatsen folk fra små steder og bygder har bidratt med for å bygge land og by sammen på en god og konstruktiv måte, sier Celius.

Møter fremtiden

Annonse

For å møte fremtidens behov for aktivitet og utvikling i de ulike bygdelagene har Rådsmøtet i BBF i 2018 satt opp en arbeidsplan for årene som kommer.

Frank Celius sier at alle lagene synes å slite med rekruttering.

– Vi er derfor kommet fram til at det er viktig å sette ned en arbeidsgruppe for å se på bygdelagenes virksomhet i dagens samfunn og hvilken framtid det kan forventes at lagene kan ha.

By- og bygdelagsforbundet hedret framtredende lagsmedlemmer og tillitsvalgte for sin mangeårige innsats både for sitt eget bygdelag og for BBF. Under gallamiddagen på Gamle Logen i Oslo underholdt Ole Ivars. Foto: Jacob Noodt / Eventograf.no

Nye behov

Da BBF ble etablert som en paraplyorganisasjon for bygdelagene i Oslo for 80 år siden var det langt mellom by og land rent geografisk. I dag er avstandene kortet ned av moderne teknologi og kommunikasjon, ifølge Celius.

– Den menneskelige faktoren og kontakten vil alltid være viktigst for enkeltmennesket og samfunnet. Det ønsker vi å fortsette å bidra til gjennom nye, aktive tiltak for forbundet og medlemslagene, sier han.

Celius kom selv til Oslo fra Melbu for over 30 år siden.

Fest og ettertanke

Lørdag 2. mars var det stor gallamiddag for medlemslagene i BBF på Gamle Logen i Oslo. Her ble det servert både ørret, hjort og god dessert. Guren Hagen og Ole Ivars bidro til å få opp feststemningen.

Neste artikkel

Partiene vil ikke utsette pelsdyrforbud etter Mattilsynet-avsløringen