Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felte kun halvparten av jervekvota

Det ble felt 58 jerv av en total kvote på 107 under vinterens jakt. Miljødirektoratet vurderer behovet for ekstraordinære uttak av jerv utover våren.

Det ble felt 58 jerv under årets lisensjakt. Foto: Mostphotos
Det ble felt 58 jerv under årets lisensjakt. Foto: Mostphotos

Det skriver direktoratet på sine hjemmesider. Jaktperioden for jerv er mellom 10. september og 15. februar. Det ble felt 18 flere under vinterens jakt enn vinteren før.

Det ble tatt jerv i fem av de åtte rovviltregionene.

– Det er felt spesielt mange dyr utenfor jervesonen i Hedmark, og i nordlige deler av Trøndelag, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Det var kun i region Hedmark at kvoten ble fylt.

Fakta

Fellinger per region

1. Vest-Norge – 0

2. Sør-Norge – 0

3. Oppland – 4

4. Oslo/Akershus/Østfold – 0

5. Hedmark – 24

6. Midt-Norge – 15

7. Nordland – 8

8. Troms/Finnmark – 7

Kilde: Miljødirektoratet

Vurderer ekstraordinære uttak

Annonse

Selv om lisensjakta er over, kan direktoratet åpne for skadefelling av dyr. Det vil i så fall bli gjort av jegere fra Statens naturoppsyn (SNO).

Det kan blant annet bli åpnet for å grave fram jervehi og avlive hele valpekull.

– Slike tiltak settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Nemndenes skille mellom forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.

Metoden er omstridt. Naturvernforbundet har stemplet hiuttak som «barbarisk».

Flere ynglinger enn i bestandsmålet

Miljødirektoratet besluttet allerede under lisensfellingsperioden ekstraordinært uttak av sju dyr. Disse teller med blant de 58 jervene som er tatt ut.

Det ble påvist 58 ny jervekull i Norge i fjor. Tre av disse ble tatt ut av SNO, men fortsatt er det langt over bestandsmålet på 39 årlige ynglinger.

Neste artikkel

Stor nedgang i antall jervekull i år