Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant smittsom skrantesyke på Hardangervidda

Det er for første gang påvist smittsom skrantesyke hos villrein på Hardangervidda.

Det er tidligere funnet smitte hos villrein i Nordfjella. Nå er det for første gang funnet smitte utenfor området. Foto: Arne Nyaas
Det er tidligere funnet smitte hos villrein i Nordfjella. Nå er det for første gang funnet smitte utenfor området. Foto: Arne Nyaas

Det er påvist skrantesyke (CWD) på en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er første gang den klassiske, og smittsomme, varianten av skrantesyke er funnet utenfor Nordfjella.

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Fakta

Fakta om skrantesjuke

Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har sjukdommen opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til syv tilfeller hos elg og én hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr (atypisk skrantesjuke). Denne varianten anses som ikke smittsom mellom dyr.

Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom for hjortedyr, men er aldri påvist hos mennesker.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Alltid dødlig

Skrantesyke er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig.

Det er to ulike varianter av skrantesyke, en smittsom variant og den varianten man tror ikke er smittet mellom levende dyr. Den smittsomme varianten er kun tidligere funnet på villrein i Nordfjella.

Etter skrantesyke første gang ble påvist i Norge i 2016, har norske myndigheter hatt et ambisiøst mål om å bli kvitt denne alvorlige dyresykdommen.

– Siden 2016 har det blitt lagt ned en omfattende innsats av myndigheter, jegere, bønder, villreinforvaltning og mange andre for å hindre videre spredning av skrantesyke. Dette gjør vi for å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden, sier Godal.

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis.

Det er liten risiko for at sykdommen skal spre seg til mennesker.

Vil sjekke området

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet. Jegerne må også være flinke til å grave eller stene ned slakterestene. Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jeger. Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere i dette området.

Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt.

– Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast, sier Ingunn Midttun Godal.

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?