Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant avmagrede purker på landbruksskole i Hedmark

Mattilsynets inspeksjon på Jønsberg landbruksskole i Hedmark avdekket mangel på mat under dieperioden hos purker.

Diepurke (bildet er ikke fra landbruksskolen). Foto: Siri Juell Rasmussen

Etter et anonymt tips dro Mattilsynet 9. januar på uanmeldt inspeksjon til Jønsberg landbruksskole i Hedmark. Der ble de møtt av matmangel hos diepurker, melder Hamar Arbeiderblad (lenke til sak bak betalingsmur).

4 av 12

Særlig ei purke skal ha vært preget av matmangelen, med fremstående ribbein og ryggrad. Også tre andre purker skal ha hatt fremstående ryggrad. Av 12 purker var én mager og tre tynne.

– Purkene hadde griset for to til tre uker siden og skulle die grisungene et par uker til før de skulle avvennes. I denne perioden er purkene sårbare. Her har de åpenbart ikke fått nok mat. Mattilsynet ville ha reagert i enhver besetning, her er det viktig at Jønsberg driver i tråd med lovverket. Skolen har elever som skal lære om å bli gode bønder, sier tilsynsinspektør Tor Egil Furu til Hamar Arbeiderblad.

Ber om rapporter

Fylkesråd for utdanning i Hedmark, Aasa Gjestvang, sier til avisen at Jønsberg videregående skole har særlig fokus på dyrevelferd, og de skal være et foregangsbruk i så måte.

Annonse

– Det er veldig viktig for oss som driver i opplæringssammenheng. Jeg vil derfor framover be om en månedlig rapport fra veterinær som sier noe om dyrevelferden på skolen, sier Gjestvang til HA.

Ikke første tilfelle

Dette er ikke første tilfelle av dårlig stell av svin ved landbruksskoler. Som Nationen tidligere har skrevet om, fant Mattilsynet griser med avbitte haler og store sår på en landbruksskole i Tvedestrand. Også i Østfold har Mattilsynet funnet kritikkverdig grisehold ved en videregående skole. Elever varslet om forholdene ved Kalnes videregående, og Mattilsynet sa etter en inspeksjon at skolen brøt dyrevernsloven og flere forskrifter.

Neste artikkel

Mattilsynet skjerper kontrollen med pelsdyrgårder fram mot avvikling