Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fagforbundet krever bedre ambulansetilbud – frykter for distriktene

Fagforbundet er bekymret over at responstiden for ambulansen har økt. Nå krever de at regjeringen snur utviklingen.

Kun 67 prosent av ambulansene er på stedet innen tiden i tettbygde strøk. Foto: Siri Juell Rasmussen

Landsstyret i Fagforbundet har derfor sendt ut en pressemelding, der de ber om en konkret plan på hvordan situasjonen skal håndteres fra regjeringen.

Fagforbundet er en del av LO. De organiserer helsearbeidere, blant andre ambulansepersonell. Forbundet har omtrent 365.000 medlemmer.

NRK fortalte i fjor at i de aller fleste kommuner i landet kommer ikke ambulansen innen de veiledende tidsfristene som er satt til 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i grisgrendte områder.

– Tilbudet skal være likeverdig

Det er spesielt i områder med store avstander man ser at problemet er stort. Fagforbundet mener folks bekymring over lang responstid må tas på alvor.

– Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen. Når ulykken er ute, eller fødende kvinner er på vei til sykehuset, skal man være trygg for at man blir tatt hånd om av en god offentlig ambulansetjeneste med høy kvalitet. Tilbudet skal være likeverdig, uavhengig av bostedsadresse, skriver de i pressemeldingen.

Annonse

Ifølge Helse-Norge.no var kun 67 prosent av alle ambulanser fremme til pasienten innen de 12 minuttene i tettbebygde strøk i 2017. 80 prosent var fremme innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

– Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker, skriver Fagforbundet.

Ber om plan for akuttmedisinsk tjeneste

De mener samhandlingsreformen har ført til økt behov for ambulansetjenester mellom kommuner og sykehus, mens ambulanseressursene ikke har økt i takt med behovet.

– Dette har ført til at responstidene har økt, særlig i utkantene. Viktige minutter går tapt på grunn av redusert beredskap og vesentlig lengre kjøretid. Problemene forsterkes ved at ordinær ambulanseberedskap erstattes at akutthjelpere, det vil si folk fra for eksempel brannvesen og hjelpekorps som har fått grunnleggende førstehjelpsopplæring.

De ber nå om en helhetlig plan for de akuttmedisinske tjenestene fra regjeringen.

– Fagforbundet har til nå forholdt seg til Akuttutvalgets vurdering om kravet til responstid, fordi dette bare er ett av flere kjennetegn på god kvalitet. Likevel ser vi nå at utviklingen i det samlede akuttmedisinske tilbudet går i feil retning – særlig i distriktene. Dersom ikke denne utviklingen snus, kan det være fornuftig å stille krav til hvor raskt kvalifisert hjelp skal være framme hos pasienten i akuttsituasjoner.

Neste artikkel

351 kvinner nådde ikke fram til klinikken før fødsel