Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre ulver skutt

26 ulver ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/2019, noe som er fem færre enn jaktåret før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Her er en ulv fra Slettås-reviret som ble skutt 1. januar 2019. Foto: SNO

Det ble gitt fellingstillatelse for 33 ulver, og av disse ble 15 dyr skutt under lisensjakta, ifølge SSB. I tillegg til disse ble sju felt som skadedyr, én ble felt i nødverge og tre omkom av andre årsaker.

Tre ulver som ble felt under den utvidede lisensfellingsperioden utenfor ulvesesongen, blir en del av neste års statistikk.

Annonse

I årets jaktår ble tolv bjørner skutt, noe som er tre flere enn foregående jaktår. Av en kvote på sju bjørner ble én felt under lisensjakta. I tillegg ble åtte bjørner skutt under skadefelling, én i nødverge og tre dyr omkom av andre årsaker.

Når det gjelder jerv ble det i jaktåret 2018/2019 under lisensfelling felt 47 dyr, som er tolv flere enn året før. Kvoten var på 107.

Det ble felt ti flere gauper i årets jaktår sammenlignet med foregående år. Totalt ble det felt 50 gauper, og det ble gitt tillatelse til å felle 55.

Neste artikkel

Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen