Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre ulver og ulvekull i Norge

I vinter ble det registrert færre ulver og kull med ulvevalper sammenlignet med toppåret i fjor.

I vinterens overvåkingsperiode er det registrert 103-106 ulver i Norge, en nedgang på rundt 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. Foto: Colourbox
I vinterens overvåkingsperiode er det registrert 103-106 ulver i Norge, en nedgang på rundt 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. Foto: Colourbox

Etter noen år med vekst i antall ulv i Norge, har antallet gått ned det siste året.

I vinterens overvåkingsperiode, fra 1. oktober til 31. mars, er det registrert 103-106 ulver i Norge, en nedgang på rundt 10 prosent fra 115-116 forrige vinter, melder Rovdata i en pressemelding.

64-66 av ulvene i vinter er bare registrert i Norge, mens 39-40 har hatt tilhold på tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert døde i overvåkingsperioden.

Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Stabilt antall revir

De aller fleste ulver er påvist innenfor ulvesonen i Sørøst-Norge. Bare åtte enslige ulver ble påvist utenfor fylker med ulvesone og fem av disse er felt.

Annonse

Alle vinterens ulverevir med flokker eller revirmarkerende par er påvist med fullstendig eller delvis tilhold innenfor ulvesonen, med unntak av et usikkert revirmarkerende par øst for Minnesund og Mjøsa, på grensen mellom Akershus og Hedmark fylke.

Over bestandsmål

Sammenlignet med forrige vinter er det i år påvist en nedgang på tre kull i helnorske revir og en økning på ett valpekull i grenserevir.

Stortinget har bestemt et bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes, og ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5

Fant DNA fra de fleste ulver

En viktig metode for å registrere ulv i Norge er innsamling og DNA-analyser av skit, hår, spytt og urin. I overvåkingsperioden ble det påvist 94 individer innenfor landets grenser med denne metoden.

Du kan følge med på DNA-registreringen av ulv, også gjennom sommeren. Resultatene publiseres fortløpende i ulvetelleren.

Neste artikkel

For eller imot ulv?