Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre tamrein tas av rovvilt i Trøndelag

Hittil i år er 121 tamrein tatt av rovvilt i Trøndelag, det laveste på 13 år, viser tall fra Statens Naturoppsyn.

Færre rein er tatt av rovvilt i Trøndelag hittil i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Færre rein er tatt av rovvilt i Trøndelag hittil i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oversikten over sauer og tamrein som er tatt av rovvilt i Trøndelag, viser at det også er 473 sauer som er tatt. Det er det samme antallet som for hele fjoråret, skriver Trønder-Avisa tirsdag. To ulver som kom inn i beiteområdene, står alene for over 100 døde dyr.

Antallet tamrein er derimot det laveste siden 2006. Det er spesielt jerv og gaupe som står for det meste av skadene på rein, og det er i denne kategorien som viser størst nedgang. Også kongeørn tar reinsdyr.

Annonse

– Gaupe og jerv har tatt noe færre rein hittil i år, mens tap til kongeørn har en oppgang, sier regionalt rovviltansvarlig Tore Solstad i Statens naturoppsyn (SNO) nord i Trøndelag.

Solstad legger til at hvis en går ned på enkeltkommune og enkelte beiteområder, opplever likevel noen dyreeiere den verste rovviltsommeren noensinne, selv om det totalt sett er en reduksjon for hele området.

(©NTB)

Neste artikkel

Hannulv skoten i Løten