Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre jervekull, men flere voksne dyr

Det er påvist 165 kull jervevalper i Norge og Sverige, noe er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge Rovdata.

Antall jervekull i den fellesskandinaviske bestanden er gått ned siden i fjor. Foto: Mostphotos
Antall jervekull i den fellesskandinaviske bestanden er gått ned siden i fjor. Foto: Mostphotos

I fjor lå tallet på 182 jervekull i begge land, viser tall fra Rovdata. Samtidig har antallet jerver økt i begge land.

– Nedgangen i Skandinavia skyldes at det er påvist 16 prosent færre kull i Sverige i år. Påviste kull i Sverige har gått ned med 20 kull, fra 124 til 104, sammenlignet med i fjor, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

I Norge er det i år imidlertid en økning fra 58 til 61 kull, og tallet er godt over det nasjonale målet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt.

Annonse

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Selv om antall kull går ned, har det blitt flere voksne jerver i Skandinavia siden i fjor. Hvor mange voksne jerver det er i bestanden beregnes ut fra hvor mange tisper som føder valper. Siden det varierer mellom år hvor mange tisper som føder valper, anvendes et treårig snitt av antall påviste jervekull – perioden fra 2017 til 2019.

– Bestanden i Skandinavia består i år av 1011 voksne jerver på ett år eller eldre i Skandinavia, som er noe høyere enn i fjor. 332 av individene er i Norge, en økning på sju prosent fra i fjor, mens den svenske populasjonen er beregnet til 679 voksne dyr, opp 16 prosent fra i fjor. Sverige havner dermed over nivået for «gynnsam bevarandestatus, som er minst 600 individer, sier Kindberg.

(©NTB)

Neste artikkel

Småbrukarlaget mener departement undergraver rovviltforliket