Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs nye bærekraftstrategi: – Kan få betydelige konsekvenser for Norge

Koronapandemien har bidratt til å forsterke EUs arbeid med en grønn og digital omstilling, mener Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke.

Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media
Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

EU holder stø kurs i arbeidet med sin nye grønne vekststrategi, «European Green Deal», skriver Norsk Landbrukssamvirke på sine nettsider.

– Den nye jordbruksstrategien «Farm to Fork» står sentralt i strategien, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Betydning for Norge

Det var 20. mai at Europakommisjonen la fram Farm to Fork, altså forslag til ny matstrategi for de neste årene. Strategien omfatter hele det europeiske matsystemet fra jord og hav til spisebord, skriver landbruk.no.

– Koronapandemien har fått politikere og resten av befolkningen til å virkelig forstå hvor viktig det er å ha en god matberedskap og å sikre forsyningslinjer i krisetider. Dette tar Europakommisjonen nå konsekvensen av, sier Sletnes.

Han mener at politikken i EU vil ha innvirkning på handelen mellom Norge og våre naboland. EU-bedrifter er de største konkurrentene til matindustrien i Norge. Ifølge fagsjefen vil endringer i regelverk, blant annet om veterinærområdet og knyttet til mattrygghet, få direkte betydning for regelverk her hjemme.

Annonse

EU skal bli klimanøytrale i 2050

Bærekraftstrategien European Green Deal skal sørge for at EU blir klimanøytrale i 2050 og bidra til å innfri FNs bærekraftmål.

– Europakommisjonen har foreslått å øke målet for utslippsreduksjoner fra dagens 40 prosent til 55 prosent innen 2030. Dette får betydning for alle sektorer, også landbruket, påpeker Sletnes.

Opptak av karbon i skog og jordbruksarealer foreslås å telle med i det nye målet. Europakommisjonen har også som ambisjon å plante minst 3 milliarder nye trær innen 2030.

– Norge bør følge godt med

De tre kommende årene skal European Green Deal og Farm to Fork omsettes i praktisk politikk.

Både medlemslandene og Europaparlamentet har gitt sin generelle tilslutning til strategiene.

– Det er fortsatt et stykke frem til politiske vedtak. Vi i Norge bør likevel følge godt med på det som skjer framover. Utfallet av de politiske prosessene i EU kan få betydelige konsekvenser også for oss i Norge, ifølge Sletnes til landbruk.no.

Neste artikkel

Borch vil ha mål om 90 prosent norsk matkorn: – Ambisiøst