Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-parlamentet starter prosess mot Ungarn

EU-parlamentet har bestemt seg for å sette i gang en straffeprosess som i siste instans kan føre til at Ungarn fratas stemmeretten i unionen.

Det kontroversielle forslaget ble vedtatt med 448 stemmer for og 197 stemmer mot – nok til å oppfylle kravet om to tredels flertall.

– Nå er det opp til europeiske ledere å ta ansvar og ikke bare se på fra sidelinjene mens rettsstaten ødelegges i Ungarn, sier nederlandske Judith Sargentini, som har vært saksordfører.

I vedtaket ber de folkevalgte EUs medlemsland om å tre sammen for å vurdere om det skal settes i gang en såkalt artikkel 7-prosedyre mot Ungarn.

EU-parlamentets begrunnelse for vedtaket er bekymring for systematisk undergraving av menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten i Ungarn.

Annonse

Heksejakt

Den ungarske regjeringen har avvist kritikken som en politisk motivert heksejakt orkestrert av venstrevridde innvandringsliberalere.

– Ungarn vil ikke gi etter for utpressing, sa Ungarns statsminister Viktor Orbán da han debatterte saken med de folkevalgte tirsdag ettermiddag.

EU-traktatens artikkel 7 kalles «atombomben» i EU-samarbeidet, og aktivering av artikkelen er starten på en straffeprosedyre som i siste instans kan føre til at Ungarn fratas stemmeretten i unionen.

Det regnes likevel som usannsynlig at saken vil gå så langt. Grunnen er at vedtak om straff krever enstemmighet.

©NTB

Neste artikkel

Mimiro satser stort på bondens data