Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etter mildvær kom kulde

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Frostvanning: Frost er ein uting for mange, men den kan og nyttast som ein slags beskyttelse for fruktplantane, som her, i Vik i Sogn. Foto: Marianne Bøthun
Frostvanning: Frost er ein uting for mange, men den kan og nyttast som ein slags beskyttelse for fruktplantane, som her, i Vik i Sogn. Foto: Marianne Bøthun

Troms og Finnmark: Lamming, og mye gås på jordene

Det har vært kaldt vær den siste uka og det er fortsatt mye snø igjen. Det begynner å grønnes litt på de tidligste plassene og her er man i gang med spredning av husdyrgjødsel.

Lamminga er i gang og sauebøndene går en travel tid i møte. Det har vært lite tele og is i vinter så det skulle ligge til rette for en god start på veksten. Det meldes om mye gås på jordene mange plasser.

Arnulf Hole, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Etter sola kom snøen

Sola skinner stadig godt, men varmen er borte. Ute er det kjølig og vi har fått avbrudd med både regn og snø. Gradestokken har krøpet nedover om natten og vi har sett både hvite jorder og tynne islag. Nedbøren gjorde likevel godt etter en nedbørsfattig april.

Det spøker for bærbuskene som begynte å skyte i det varme været. De har nå fått et par kalde netter, så vi håper det ikke har tatt knekken på skuddene som tittet fram forrige uke.

Vi er et vidstrakt fylke og på jordene i de varmeste strøkene er flere ferdig med møkkjøring, og mye av korn og grasfrø er sådd og de fleste er i god rute. Spiringen går derimot seint med de lave temperaturene. Det holdes høyt fokus på ugrassituasjonen under slike forhold.

I fylkets indre strøk er våronna mer i startgropa.

På beitene spretter det bare fler og fler lam, fuglene holder høyrøstede symfonier og kulden til tross så er det ingen tvil om at det er vår.

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Plutselig full stopp …

Etter en rekordtidlig start på våronna, ble det plutselig full stopp. Overgang fra sommer til vinter, snødekke som har blitt liggende flere steder i fylket. Frostnetter og lave temperaturer på dagtid som har ført til stopp i veksten. Som gir forhold for busking på gras, høstkorn og det tidligste sådde kornet. Snø/regn og lavere temperatur har ført til at vi har fått den etterlengtede fukten.

Det som det har blitt gjort av onnearbeid den siste uken er litt pløying og skitkjøring. Men oppholdsvær og litt høyere temperaturer så vil det igjen bli full i åker og eng.

Få tro det gamle ordtaket stemmer "Mai kulde gjør bondens lader fulle"

Jørn Ketil Brønstad, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Annonse

Møre og Romsdal: Våren i revers

Våren kom i skade for ei feilgiring der reversen slo inn med bulder og brak siste veka, og no er det usikkert kor gale det blir for nysådd frø og blomande frukttre. Temperaturen svingar rundt null grader og til dels mykje nedbør på kort tid har vaska åker og eng for både husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Vi har enno tru på at gjødsla er lagra og kjem til nytte, men i nokre høve kan det vera grunn til å vurdere påfyll. Det gode er at april baud på mykje bra ver og gode våronnhøve. Når godværet kjem att snart vil truleg alt rette seg og veksten skyt fart igjen. Litt kulde i mai gjer som kjent godt for busking og avlingsmengd, men om graset kanskje fekk nytte av denne kulda, så kom den nok for tidleg for kornet. Men vi er ved godt mot og trur på betre tider etter desse. Skogbrannfaren er i alle fall vesentleg redusert.

Sverre Heggset, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Frost i bløminga

Plommer og morellar er avblømt, og bløminga er godt i gang i tidlege eplesortar som Gravenstein og Summerred. Det er dårlege tilhøve for pollinering når det er så låge temperaturar, så ein del seine felt med morell og plomme, samt eple, vil få merke dette. Låge temperaturar og somme stader nattefrost har gjort siste veka litt i overkant spennande for fruktbøndene i Hardanger og Sogn. I Sogn har enkelte frostvatna for å redusere skade.

Mange fine bringbèrfelt i år, men dessverre også ein del vinterskadde felt med uttørking av stenglar.

Lamminga går mot slutten, og sauer og lam koser seg ute på grøne beite. For enga er det gunstig med ein kald periode no slik at det vert fleire buskingsskot og ei tettare eng å hauste.

Jamt over er det tørt; på Vossevangen kom det 11 mm nedbør i april, mot normalt 50 mm.

Mari Aker, Norsk Landbruksrådgivning Vest

Rogaland og Agder: Tidlig sommer med frost

I motsetning til i fjor, kom sommervarmen rekordtidlig i år på Agder – gulrota blei sådd rundt 20. februar og tidligpotetene en måned seinere. Seine jordbærfelt på friland blomstra allerede 24. april, og da var tidligfeltene i full blomst. Moreller i tunnel blomstra 21. april mot to uker seinere i fjor. Så kom frosten, natt til 3. mai og hele helga var det nattefrost og snø- og haglebøyer på store deler av Agder. Det gikk ut hastevarsel om dekking med dobbel duk i jordbær og frostvanning på tunellmorelltunellene. Det lokalt kaldeste blei målt til minus 6,2oC, og det er meldt om ødelagte felt i plommer og ellers der det ikke blei satt inn tiltak. Det holder seg kaldt og det er lite pollinerende insekter. Tidligpotetene har forhåpentlig klart seg under dobbel fiberduk, men kraftige haglbøyer har knekt noe av bladverket og det beregnes utsatt opptak av potetene. For gras gjelder vel det gamle ordtaket om at: "Mai kulde gjør bondens lader fulle". Med god busking og nok regn, kan en håpe og tro at det blir et godt år når det gjelder fôr.

Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder

Østlandet: Regnet har kommet godt med

Vi har hatt kjølige netter og noe regn denne uka, men med så tørre forhold har regnet kommet godt med. Nå meldes det igjen varmere temperaturer framover.

I Rygge vokser gulrot og planta kålrot godt under plast. Plasten er allerede tatt av på det tidligste holdet med tidligkål. Det er sådd mye gulrot, kålrot, rotpersille, pastinakk og beter på friland, og mye av løken er satt. Det er full våronn og det kommer mye i jorda nå i løpet av helgen og neste uke av rot- og kålvekster. Det er satt potet både under plast og på friland sør i området. Når varmen kommer tilbake til uka vil nok noe av plasten bli tatt av både i gulrot og potet.

Hilde Marie Saastad, Norsk Landbruksrådgiving Øst

Fjellregionen: Fra vår – til litt vinter igjen

Etter påske ble det tidlig bart i Telemark, stor snøsmelting i fjellet og det så ut til å bli en rekordtidlig vår. Så kom det en kald periode som vi fortsatt er inne i med snø, kuldegrader om natta og sur vind. Alt stoppet opp. Noen har rukket å få spredd både husdyr- og kunstgjødsla og en må forvente at de får god effekt av denne. Det har kommet en god del nedbør den siste tiden og det kan være gunstig for veksten når varmen kommer tilbake og veksten starter for fullt. Det er lite beitedyr som er sluppet ut, og det ser ut til at de fleste har brukbart med grovfôr igjen på tross av vanskelig vekstsesong i fjor. I de laveste områdene med lettere jord har kornet spira da de fikk sådd i godværsperioden etter påske. Overvintringen av enga ser ut til å ha godt bra. Noen gjenlegg er tynne noe som skyldes dårlig spiring eller sein såing i fjor. Her kan en forvente en redusert første slått, ev. at en bør så i nytt frø og tromle nå i vår. «Mai kulde gir bondens lader fulle» heter ordtaket. Håper det blir resultatet i fjellbygdene i år.

Knut Volland, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

Neste artikkel

Forskere ber bønder redusere fosforgjødslinga av grønnsaker