Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ett dyr fra å fylle årets kvote under gaupejakta

53 gauper av en kvote på 54 ble tatt ut under årets jakt. 51 ble skutt, mens to døde av andre årsaker.

Det ble felt 51 gauper under jakta, mens to døde av andre årsaker. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det ble felt 51 gauper under jakta, mens to døde av andre årsaker. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kvotejakta ble avsluttet 31. mars, etter å ha pågått siden 1. februar. Den samlede kvoten var satt til 54 dyr, og 53 ble belastet kvoten.

I tillegg til de 51 som ble skutt av jegere, ble en gaupe påkjørt og en annen skutt på skadefelling som følge av en akutt skadesituasjon i område med kvotejakt og derfor belastet kvoten.

– Gaupe er det eneste av de store rovdyrene som det er åpnet for kvotejakt på. Formålet med kvotejakta er å regulere bestanden og forebygge skade på beitedyr, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Jakt i fire regioner

Det var i år åpnet for jakt i fire av rovviltregionene, Sør-Norge, Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge. I Midt-Norge er bestanden på over bestandsmålet, mens det ikke er mål om fast bestand i Vest-Norge.

I Sør-Norge ble det felt totalt 18 gauper, inkludert to i områder med kvotefri jakt. Et dyr ble påkjørt og ble belastet kvoten.

Annonse

I Oppland ble det felt åtte gauper, og kvotejakta ble stanset da hunndyrkvoten på tre dyr ble nådd.

I Midt-Norge ble det felt totalt 26 gauper. Et dyr ble felt ved skadefelling.

Det ble ikke felt gaupe i rovviltregion 1 Vest-Norge i år.

I resten av landet har gaupebestanden ligget under bestandsmålet som Stortinget har satt, og det er Miljødirektoratet som er ansvarlig for forvaltningen av gaupe og vurdering om åpning for jakt.

Fem felt på skadefelling

Det ble anmodet om kvotejakt i Troms og Finnmark, men det ble ikke innført.

– I tillegg til de 53 gaupene som ble belastet jaktkvoten under jakta, har fem gauper blitt felt på skadefelling i Nord-Norge. En gaupe ble også påkjørt i Kongsvinger. Den samlede avgangen av gaupe i Norge i perioden med kvotejakt er dermed 59 dyr, sier Knut Morten Vangen.

Neste artikkel

Gaupebestanden øker i Norge og Sverige