Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA: Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter

Norske myndigheter bryter EØS-reglene ved å gjøre det vanskelig for nordmenn å søke sykehusbehandling i andre land, mener EØS-tilsynet ESA.

ESA mener norske myndigheter bryter EØS-rettigheter sykehuspasienter har. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Onsdag sendte ESA en såkalt grunngitt uttalelse til Norge for brudd på EØS-reglene for sykehuspasienter.

– EØS-avtalen gjør det mulig for norske pasienter å søke om sykehusbehandling i andre europeiske land. Men norske myndigheter har gjort det altfor vanskelig å få godkjent eller dekket slik behandling, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA har mottatt flere klager på Norges praksis og har funnet flere forhold som ikke er i tråd med reglene.

Den grunngitte uttalelsen er steg to i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å respondere. ESA kan til slutt velge å ta saken til EFTA-domstolen.

Annonse

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter å ha mottatt uttalelsen fra ESA, og skriver i en epost til NTB at dette er en sak som har pågått over flere år.

– Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av uttalelsen fra ESA før det tas stilling hvordan saken skal håndteres videre, skriver departementet.

Neste artikkel

EU-direktiv kan hindre fådagars-post