Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA mener bokavtalen kan være ulovlig 

Den norske bokavtalen skal under lupen i Brussel. Grunnen er mistanke om ulovlig prissamarbeid. 

Bøker på salg i en bokhandel i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bokavtalen er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Den omfatter nesten alle forleggere i Norge og nesten alle bokhandler i Norge. En del av kjernen i avtalen er fastpris på nye bøker på norsk.

Slikt prissamarbeid er normalt i strid med konkurranseloven. Derfor har norske myndigheter vedtatt en egen forskrift som gir bokavtalen unntak fra loven.

Men avtalen kan fortsatt være i strid med EØS-avtalen, påpeker konkurransedirektør Gjermund Mathisen i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– Norske myndigheter kan gjøre unntak fra kartellforbudet i konkurranseloven, men norske myndigheter kan ikke gjøre unntak fra det tilsvarende kartellforbudet i EØS-avtalen, forklarer han.

Åpner sak

ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.

I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken. ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.

Det avgjørende spørsmålet er om bokavtalen har innvirkning på handelen mellom EØS-landene. Har den det, mener ESA den kan være i strid med forbudet mot prissamarbeid i EØS-avtalens paragraf 53.

NORGE HAR VÆRT TEMA I ESA FLERE GANGER DE SISTE MÅNEDENE:

EFTA-domstolen avviser søksmål fra Marine Harvest

ESA mener norsk foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Jublar over ESA-støtte til Noreg om snøkrabbe

ESA: Lovlig å favorisere ideelle aktører i barnevernet

Regjeringen ber ESA om ny utsettelse av taxifrist

ESA: Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter

Annonse

Svaret er ikke åpenbart, mener Mathisen. Grunnen er at bokavtalen gjelder bøker på norsk, og bøker på norsk er ikke gjenstand for stor handel med andre land.

– Men er innvirkningen stor nok, vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen, sier Mathisen til NTB.

Oversatte bøker i søkelyset

ESAs bekymring er spesielt knyttet til bøker som er oversatt til norsk. Der kan det tenkes at bokavtalen påvirker handelen ved at lesere heller kjøper boka på originalspråket for å unngå stive priser i Norge.

Et annet spørsmål er bøker med lite eller ingen tekst, som bildebøker og en del barnebøker.

En mulig løsning kan være å ta slike bøker ut av bokavtalen. En annen mulighet er å gjøre som Frankrike, Tyskland og flere andre EU-land. De har innført prisregulering gjennom egne boklover i stedet for å la bransjen gjøre det selv.

– Disse boklovene regulerer prisen på bøker på det nasjonale språket. Da handler det gjerne om å verne språk og litteratur på det nasjonale språket, sier Mathisen.

Ønsker å bevare systemet

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen påpeker at det er klart flertall i Stortinget for den norske litteraturpolitikken.

– Denne litteraturpolitikken inkluderer et fastprissystem, sier Einarsson.

– Det handler om å ha en litteraturpolitikk for et lite språksamfunn. Det har de aller fleste land som har små språksamfunn. Den litteraturpolitikken vi har valgt i Norge, har fungert, sier han.

Einarsson er overbevist om at det vil la seg gjøre å finne løsninger der systemet med faste priser bevares.

– Hvis det konkluderes med at dette må reguleres på en annen måte, regner jeg at man vil sette seg ned for å finne gode tilnærminger, sier han.

©NTB

Neste artikkel

– Full seier for norske arbeidstakere