Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Equinor vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks skal utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind.

Vindkraft, her fra Egersund. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Dermed kan plattformene bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Ifølge oljeselskapene kan prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler, heter det i en melding Equinor tirsdag.

Løsningen som skal vurderes nærmere, er en vindpark bestående av elleve vindturbiner som vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Annonse

Prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner. Men det vil ikke bli bygget før prisen går ned.

– Dette et banebrytende og utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en eventuell investeringsbeslutning, sier prosjektdirektør, Olav-Bernt Haga i Equinor.

En endelig investeringsbeslutning kan bli tatt i 2019, ifølge oljeselskapet.

Neste artikkel

To kraftselskap vil danne det største kraftkonsernet i landet