Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Energi Norge: NorthConnect-kabelen bør få konsesjon

NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland bør gis konsesjon, mener Energi Norge etter at NVE tirsdag la frem sine vurderinger av prosjektet.

 NorthConnect-kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og kutte store klimagassutslipp i Storbritannia. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
NorthConnect-kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og kutte store klimagassutslipp i Storbritannia. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia.

Analysene viser at NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, selv om forbrukerne må regne med høyere strømpris, melder NVE i en pressemelding tirsdag.

Moderate prisvirkninger

– Prosjektet har høy samfunnsøkonomisk verdi og tilfredsstiller etter vårt syn alle kriterier for konsesjon. Kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og kutte store klimagassutslipp i Storbritannia. Virkningen på norske strømpriser vil være moderate og i hovedsak gi noe høyere pris på sommeren og lavere pris på vinteren. Samlet økning kan lett kompenseres ved for eksempel lavere elavgift, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge, en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen, i en pressemelding.

Kabelen vil, ifølge NVE, gi en gjennomsnittlig prisøkning på 1-3 øre per kilowattime. Samlet strømpris i tredje kvartal var til sammenlikning 42,5 øre, hvorav statlige avgifter utgjør omtrent én tredjedel.

Kraften går begge veier

– Kabelen åpner for at Norge kan selge stabil vannkraft til en høy pris når vindforholdene på britisk side er dårlige, og importere rimelig vindkraft når britene produserer mer enn de klarer å bruke selv. Kabelen vil også gjøre det mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon i Norden, noe som isolert sett vil bidra til lavere priser, påpeker Løvseth.

Annonse

Fra et systemperspektiv ser NVE ingen hindringer for å sette NorthConnect i drift i løpet av 2024. Det gir god tid til å høste erfaringer med de kablene som allerede er under bygging. Det vil heller ikke være behov for investeringer i det norske strømnettet, ut over det NorthConnect selv vil dekke.

Konkurrerende kabler

– Nå er det viktig at søknaden blir behandlet av Olje- og energidepartementet etter vanlig prosedyre for slike prosjekter. Vi er opptatt av at samfunnsøkonomi og klimaeffekter vektlegges. Dersom prosessen drar ut i tid, risikerer vi at andre land bygger konkurrerende kabler til Storbritannia og stikker av med fortjenesten fra norsk vannkraft, sier Løvseth.

Både Danmark og Nederland planlegger å bygge kraftkabler til Storbritannia.

Kabelen vil også være et viktig klimatiltak. Ifølge britiske myndigheter (National Grid) vil den bidra til å kutte utslipp av to millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer like mye som utslippene fra én million personbiler – altså 40 prosent av den norske privatbilparken – hvert eneste år, skriver Energi Norge i pressemeldingen.

– Klimaproblemene kan bare løses gjennom samarbeid over landegrensene. Utveksling av fornybar energi er et effektivt og lønnsomt tiltak, sier Løvseth.

Industri Energi: Uansvarlig

LO-forbundet Industri Energi frykter kabelen vil slå negativt ut for norsk industri.

– Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri. Det er industriproduksjon vi skal leve av, og vi mener det er totalt uansvarlig å gi grønt lys for flere utenlandskabler, før vi har høstet erfaringer av de som allerede er under utbygging. Nå må regjeringen ta ansvar og følge opp avtalen de selv var med og inngikk i Stortinget, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi i en pressemelding.

Neste artikkel

Bru slår tilbake mot kritikk: – Et regnestykke som ikke går opp