Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærer blir seksuelt trakassert av bønder og dyreeiere

En spørreundersøkelse blant veterinærer viser at 22 prosent har opplevd å bli seksuelt trakassert på jobb. Over halvparten opplevde trakasseringen fra dyreeiere, bønder eller annen oppdragsgiver.

19 prosent av de spurte sier seksuell trakasering har gjort at de mistrives i jobbe. Illustrasjonsfoto: Lev Dolgachov/Mostphotos
19 prosent av de spurte sier seksuell trakasering har gjort at de mistrives i jobbe. Illustrasjonsfoto: Lev Dolgachov/Mostphotos

Det er Den norske veterinærforening som har fått gjennomført undersøkelsen blant sine medlemmer. Der har 22 prosent av de spurte yrkesaktive og pensjonerte veterinærene oppgitt at de har vært utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen eller på jobbrelaterte arrangementer.

– Det har vært lite oppmerksomhet på på dette tidligere, spesielt før #metoo, slik at vi vet ikke hvor mye mørketall som ligger her, sier Torill Moseng, president i Den norske veterinærforeningen.

Det er spesielt unge kvinnelige veterinærer som har opplevd trakassering, viser undersøkelsen, og veterinærer som har mye kontakt med dyreeiere i forbindelse med tilsyn eller kontroller på slakterier er spesielt utsatt.

Fakta

Dette viste undersøkelsen

53 prosent opplevde trakasseringen fra dyreeiere, bønder eller annen oppdragsgiver. 23 prosent ble trakassert av en kollega, mens 21 prosent ble trakassert av en leder.

45 prosent syns ikke hendelsen var alvorlig nok til å si ifra om hendelsen, mens 14 prosent sa ifra til den som trakasserte.

61 prosent oppgir at trakasseringen ikke fikk noen konsekvenser i jobb- eller studiesammenheng. 4 prosent fikk psykiske plager, mens 5 prosent følte utrygghet på fritiden.

Ikke vitner

Moseng tror dette kan ha sammenheng med at det ikke er andre til stede under veterinærbesøket, og dermed ikke finnes vitner.

– Veterinærer i praksis er som oftest enkeltmannsforetak som er sin egen arbeidsgiver og dermed ansvarlig for eget arbeidsmiljø også. Dette gjør dem særlig sårbare i slike situasjoner. Det er fullstendig uakseptabelt, da veterinærene skal utføre viktig arbeid og burde kunne slippe å forholde seg til trakassering.

Annonse

– Generelt sett vil jeg si at bønder og veterinærer jobber godt sammen og har både god dialog og god kunnskapsutveksling. Våre kunder er alt fra hesteeiere, kjæledyreiere, bønder, sjømatnæringen, forvaltningssituasjoner, og mange flere i for eksempel industri, næringen og veterinær samfunnsmedisin. Her er det alle mulige mennesker som veterinærer forholder seg til på en profesjonell måte.

"Det er fullstendig uakseptabelt, da veterinærene skal utføre viktig arbeid og burde kunne slippe å forholde seg til trakassering."

Torill Moseng, president Den norske veterinærforeningen

Sju prosent har ønsket å slutte

19 prosent har svart at den seksuelle trakasseringen har ført til at de mistrivdes i jobben, mens 7 prosent sier det har gjort at de ønsker å slutte. Hos 1 prosent av de spurte har det hele endt i sykemeldinger.

Samtidig som de fleste tilfellene av trakassering kommer ute på arbeid oppgir en av fem at det er sjefen eller kolleger som har trakassert.

Moseng tror åpenhet om problemet kan sørge for å redusere problemene med trakassering.

– For veterinærforeningen er det viktig å vite mest mulig hvordan faktum er for våre medlemmer. Da kan vi på best mulig måte hjelpe våre kolleger dersom situasjoner oppstår med trakassering. Vi vet allerede at veterinærer har en tøff hverdag og at psykisk helse kan være utfordrende og selvmordsraten dessverre er høyere enn hos resten av befolkningen. Veterinærforeningen er opptatt av å forebygge trakassering for å hjelpe kollegene våre best mulig.

Undersøkelsen er blitt gjennomført etter at flere andre yrkesgrupper har fått gjennomført lignende undersøkelser. Dette kommer som følge av #metoo-kampanjen.

Neste artikkel

Mener obligatorisk plikttjeneste i distriktene kan avblåse veterinærkrisen