Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elvestuen møtte ulverammede bønder

En lyttende klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk søndag høre hvordan ulven rammer Nord-Østerdalen, med "hele bygda" som tilskuere.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga få løfter da han søndag besøkte Nord-Østerdalen. Foto: Sivert Rossing
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga få løfter da han søndag besøkte Nord-Østerdalen. Foto: Sivert Rossing

I solsteiken søndag kom klima- og miljøministeren til Signevangen, i Gammeldalen i Nord-Østerdalen.

Der fikk han møte beitebrukere, politikere og organisasjonsfolk som er lei av dagens rovdyrpolitikk. Sammen med disse hadde en rekke andre mennesker møtt opp for å se om statsråden hadde nyheter med seg fra Oslo.

– Folk fra Nord-Østerdalen er sindige folk, men vi føler avmakt over hvordan rovdyrforliket følges opp. Dette viser at by og land overhodet ikke er på bølgelengde, sa ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).

Det kom flere innspill som hadde til felles å gi et sterkere vern om beitedyrene – i det som er et prioritert beiteområde.

– Det går på psyken og økonomien løs når forgrunnslag og avlsgrunnlag rives vekk, sa ordføreren.

Beitebruker Sindre Wardenær mener det haster med tiltak.

– Jeg vil utfordre ministeren på framtiden. Hva med neste sesong? Jeg er ganske sikker på at mange kommer til å gi seg disse årene, og for de stakkarene som blir igjen, hvordan ser da framtiden ut, spurte Sindre Wardenær.

Foto: Sivert Rossing
Foto: Sivert Rossing

Ute av kontroll

Fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark bondelag mener situasjonen er ute av kontroll.

– Vi har opplevd enorme tap over en veldig lang periode, og det går på stumpene løs for alle som er involvert. Her finnes ingen quick fix, men vi må iallfall få klarhet rundt Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Det er helt åpenbart at stortingsflertallet aldri mente ulv skal yngle fritt innenfor beitesonen, sa han.

Han vil dessuten ha et svar på om bestandsmålet på 4–6 skal oppfattes som et interval, som et gulv eller som et tak.

Foto: Sivert Rossing
Foto: Sivert Rossing

Kom for å lytte

Statsråden ga få løfter.

– Jeg har kommet hit for å lytte. Da tar jeg med meg innspillene jeg har fått, så får vi jobbe videre med dem, sa han etter samlingen.

Han minnet tilskuerne om at de samlede rovdyrtapene går ned.

– Jeg tror egentlig, i det brede flertall, det er enighet om at vi skal ha rovdyr. Men vi må ha en effektiv forvaltning. Nå er det store tap her, men det er likevel sånn at ser vi på tap til rovdyr for de siste 10 årene, iallfall fra 2013, har det gått ned 42 prosent for sau. Det er viktig å ha med seg.

Den forklaringen imponerte neppe dem i Nord-Østerdalen:

– Vi blir litt skuffet når ministeren nevner reduserte tap på sau. Det er ikke rart det er lavere tap i Rendalen, der finnes det jo ikke beitedyr, sa beitebruker Finn Mortensen som svar til statsråden.

Elvestuen understrekte samtidig at konfliktnivået må reduseres.

– Dette er et beiteprioritert område, og skal forbli et beiteprioritert område. Da må vi se på virkemidler for å legge til rette for det.

Neste artikkel

Ulv i Norge over bestandsmålet