Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd

Andelen eldre i gruppen som har lavest inntekt, minker stadig. Men særlig kvinner og innvandrere over 60 år henger etter økonomisk, ifølge SSB.

Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med lav inntekt, ifølge SSB. Foto: Frank May / NTB scanpix
Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med lav inntekt, ifølge SSB. Foto: Frank May / NTB scanpix

Andelen eldre med lav inntekt er kraftig redusert som følge av inntektsutviklingen de siste ti årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Personer over 60 år har hatt en realvekst i inntekt etter skatt på 23 prosent fra 2007 til 2017.

Annonse

Mye av forklaringen er at nye alderspensjonister har hatt langt bedre opptjening fra yrkeslivet enn sine forgjengere. I tillegg har pensjonsreformen fra 2011 gjort det mulig for mange å kombinere tidlig uttak av alderspensjon med yrkesinntekt.

Eldre kvinner og innvandrere er imidlertid overrepresentert blant dem med lav inntekt. Kvinner utgjorde 70 prosent av dem som var 60 år eller eldre og hadde lav inntekt i 2017.

Blant dem som var fylt 60 år, hadde 24 prosent av innvandrerne lav inntekt i 2017.

SSB definerer lav inntekt som personer i husholdninger som har under 60 prosent av årlig median husholdningsinntekt per forbruksenhet etter skatt, også kjent som EU60.

Neste artikkel

Havbruksbedrifter varsler søksmål mot regjeringen