Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ekspertutvalg foreslår ny sykelønnsordning – LO sier nei

Et utvalg ledet av Steinar Holden går inn for en ny sykelønnsordning der bedriftene tar 10 prosent av regningen etter tre måneder.

Det er det såkalte sysselsettingsutvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO, som foreslår endringene.

Utvalget la torsdag fram delrapport nummer to fra sitt arbeid, som har pågått over flere år. Både fageksperter og arbeidslivets parter har vært med i drøftingene.

Dette er hovedpunktene i utvalgets forslag til ny sykelønnsordning:

* Det skal ikke innføres karensdager. Sykelønn skal gjelde fra dag én.

* Arbeidsgiver skal betale for de første tolv dagene. I dagens system er arbeidsgiverperioden på 16 dager. Deretter betaler staten fram til det er gått tre måneder.

* Etter tre måneder skal arbeidsgiver ta 10 prosent av kostnaden.

Splitter arbeidstakersiden

Forslaget betyr at utvalget går vekk fra modellen som ble presentert i første delrapport i 2019.

I første delrapport ble det foreslått å kutte sykelønnen til 80 prosent etter seks måneders sykemelding. Denne modellen ble sterkt kritisert av organisasjonene på arbeidstakersiden.

Annonse

I arbeidet med delrapport to har arbeidslivets parter vært direkte involvert i samtalene. LO har tatt dissens også på den nye sykelønnsmodellen som nå foreslås. Men modellen får støtte fra Unio, YS og Akademikerne.

Den nye modellen skal gi bedriftene et sterkere økonomisk insentiv til å følge opp og legge til rette for langtidssykmeldte ansatte, slik at disse kan komme i jobb igjen.

– Langtidsfraværet er svært høyt i Norge. Vi er nødt til å se på nye løsninger som kan bidra til at færre blir langtidssykemeldte, og at flere kommer tilbake i jobb etter sykdom, sier YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding.

– For oss handler det om å skape et godt arbeidsliv for flere, bedre inkludering og at færre blir uføre.

LO bekymret

LOs bekymring er at forslaget forrykker balansen i sykelønnsordningen.

I dissensen kommer det fram at LO mener det nye forslaget «med høy sannsynlighet» vil gjøre det vanskeligere å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet. LOs frykt er at en terskelen for å ansette personer med helseplager vil bli høyere når bedriften må ta en del av regningen for sykepenger ved langtidsfravær.

LO tror også endringene kan føre til et hardere og mer ekskluderende arbeidsliv for eldre kvinner.

I rapporten fra sysselsettingsutvalget presiseres det at modellen som foreslås, nå bør utredes nærmere.

Neste artikkel

LOs sommerpatrulje avdekket økning i antall lovbrudd mot unge ansatte