Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eksperter bekrefter: Dette er en gullsjakal

Det er den første dokumenterte observasjonen av rovdyret i Norge.

Gullsjakalen som ble fanget av et viltkamera i Lakselv i Finnmark 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
Gullsjakalen som ble fanget av et viltkamera i Lakselv i Finnmark 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

I februar i år dukket det opp en serie med bilder tatt med viltkamera og mobil av det som kunne være en gullsjakal i Lakselv i Finnmark. Bildene ble alle tatt i 2019 og 2020 av Statens naturoppsyn og en privatperson.

Rovdata har i samråd med seks utenlandske eksperter vurdert bildene, og bekrefter nå at det er en gullsjakal som er avbildet.

Dette er den første dokumenterte observasjonen av gullsjakal i Norge, og første gang rovdyret er observert så langt nord.

– Alle er enige om at bildene med stor sannsynlighet viser en gullsjakal. Arten er nylig observert også i Østersjøregionen og Finland, og det tyder på at dette individet mest sannsynlig har kommet til landet som et resultat av en pågående naturlig spredningen av arten, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, i en pressemelding til Nationen.

Annonse

Fakta

Gullsjakal

Mer på størrelse med en rødrev enn ulv, og økologien er mer lik rødrev.

Veier i gjennomsnitt 10-12 kilo, og noen individer kan bli opptil 15 kilo.

Variert diett preget av små pattedyr og åtsler, men også fugler, plantemateriale, virvelløse dyr og søppel.

Det er en generalist som klarer seg i mange typer habitater, som ørken, løvskog, jordbruksområder, våtmarker, tropiske tørre skoger og gressletter.

De viser en klar tendens til å unngå områder med dyp snø, og foretrekker lavere høyder med heterogene landbruksdominerte habitat, buskmarker eller våtmarker langs kyst, elver og innsjøer.

I Europa overvåkes den ved hjelp av kamerafeller og bruk av såkalte playbacks av lokkerop.

Kilde: Rovdata

Ifølge Rovdata er gullsjakal utbredt over store deler av sørøst-Europa, Midtøsten, Sentral- og Sørøst-Asia. Den har et enormt spredningspotensiale, og de siste tiårene har arten har hatt en dramatisk ekspansjon over hele Europa.

– Et interessant poeng er at det samtidig også har forgått en ekspansjon i Kaukasus i Asia, noe som indikerer at ekspansjonen er forårsaket av fenomener som forekommer på stor skala, sier forsker i NINA, John Linnell, i pressemeldingen.

Siden dette trolig er naturlig spredning av en art, så vil ikke gullsjakalen bli definert som en fremmed art, som per definisjon spres direkte eller indirekte med menneskelig hjelp. Det betyr at gullsjakalen ikke nødvendigvis er uønsket i Norge.

– Det vil sannsynligvis komme flere nye arter til landet i årene framover og vi kan ikke uten videre si at de som kommer til Norge av "egen maskin" er uønsket. Det må i så fall være et resultat av grundige vurderinger av omfanget av eventuelle negative virkninger, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Ivar Myklebust, ifølge pressemeldingen.

Neste artikkel

60 jervekull er registrert i vår og sommer