Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernorganisasjonen Dyrenes Røst anmelder Mattilsynet for villrein-nedslaktingen

Nedslaktingen av villrein i Nordfjella er den verste mishandlingen av ville dyr i Norge noensinne, mener dyrevernorganisasjon.

Ett av de første fire reinsdyra som ble skutt under saneringen blir fraktet inn til basestasjon for prøvetaking. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Ett av de første fire reinsdyra som ble skutt under saneringen blir fraktet inn til basestasjon for prøvetaking. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som begynte for halvannen uke siden, blir anmeldt av dyrevernere.

Så langt er det felt 49 reinsdyr i den statlige jakten for å utrydde villreinstammen i Nordfjella, meldte NTB mandag. Dårlig vær har skapt utfordringer den første uken.

Hele stammen – som ved starten av årets jaktsesong telte rundt 2.200 dyr – skal utryddes innen mai neste år for å bekjempe skrantesyke, også kjent som chronic wasting disease (CWD).

– Nå anmeldes Mattilsynet for den verste mishandlingen vi noen gang har sett av ville dyr i Norge, sier Jenny Rolness i dyrevernorganisasjonen Dyrenes Røst.

Rolness viser til at en faggruppe har bedt om mer tid, en etikkgruppe advarer om fare for masseskader ved inndriving i kve, og forskere ber om pause for dyrene etter utvidet jakt.

Bruker helikopter

Forskere også har uttrykt bekymring for dyrevelferden når dyr skal jages på vinterføre og jaktes to tredeler av året.

Ordførerne i kommunene Aurland, Lærdal, Ål, Hemsedal og Hol ba i oktober om at den ansvarlige statsråden, landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), måtte vurdere en alternativ modell for å håndtere skrantesyken.

– Mattilsynet begrunner nedslaktingen med dyrevelferdshensyn, men ofrer samtidig velferden for 1500 dyr. De prøver seg fram til hvor langt dyrenes tålegrense kan tøyes – hvor lenge de kan stresses og jages før det går så hardt ut over dyrevelferden at nedskytingen eventuelt må innstilles, sier Rolness.

• Les også: Resignasjon på vegner av Nordfjella-reinen

Inntil snøen har lagt seg skikkelig i jaktområdet, brukes det i hovedsak helikopter til å frakte jaktpersonellet og dyreskrottene.

– Bukken og havresekken

Rolness har bedt flere instanser se nærmere på grunnlaget for saneringen.

– Vi har bedt kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om å ta opp saken og Rådet for dyreetikk om å vurdere den etiske siden. En sak som vedrører så mange ulike parter og som møtes med så mange faglige og etiske innvendinger bør utredes mer, også politisk, og bli gjenstand for høring, sier Rolness.

Nordfjella er så langt det eneste stedet i Europa hvor den smittsomme varianten av skrantesyke er påvist, og derfor håper myndighetene at jakten kan bidra til å fjerne sykdommen helt. Alle dyrene som skytes, blir testet for sykdommen.

• Les også: Riksrevisjonen: Mattilsynet har for dårlig kontroll over Husdyrregisteret

Annonse

Rolness reagerer også på at Mattilsynet selv skal være ansvarlig for å kontrollere at Mattilsynet skal overholde hensynet til dyrevelferd under nedslaktingen.

– Det er bukken til havresekken. Hele opplegget bærer preg av hastverk og dårlig planlegging, sier Rolness.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

– Vi håper det er politisk vilje til å stoppe denne nedslaktingen, som fremstår som dyremishandling og rasering av vår felles natur og kulturarv.

Skrantesyke verre enn døden

Mattilsynet har ennå ikke mottatt noen anmeldelse. Tilsynet viser til at det har vært dialog med Dyrenes røst og forsøk på å formidle hva som blir gjort og hvorfor, men at organisasjonen flere ganger har takket nei til å komme på informasjonsmøter.

– Vi får se hva anmeldelsen inneholder når den kommer, men det er viktig å understreke at vi gjør dette for å hindre utbredelsen av en dødelig dyresykdom som utsetter dyrene som blir smittet for store lidelser, fram til de til slutt dør, sier Hallgeir Herikstad, koordinator for skrantesyke i Mattilsynet.

Han sier at det å ikke forsøke å stoppe en dødelig sykdom fra å spre seg vil være grov dyremishandling.

– Alle dyr som smittes med skrantesjuke opplever stor lidelse. Hvis vi ikke handler nå, så risikerer vi å havne i en situasjon som fører til store lidelser for hjortedyr over hele landet. Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen. Vi har også et ansvar for hindre at sykdommen ikke sprer seg til andre land, sier Herikstad.

Mattilsynet viser til at villreinstammen skal reetableres så raskt det er mulig.

– Det er et spørsmål om hva som er minst belastende for dyrene. Kortvarig stress under statlig felling eller langvarige lidelser når de blir smittet. Vi fører løpende tilsyn med hvordan dyrevelferden ivaretas under fellingen, og det er selvfølgelig en grense for hva som er akseptabelt i en bekjempelsessituasjon, sier Herikstad.

Stor del av den norske stammen

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruksministeren sin tilslutning til anbefalingen. Dyrene i Nordfjella utgjør ti prosent av den norske villreinstammen.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

Neste artikkel

Dyrevelferden lider under Mattilsynet